• Konzultační hodiny učitelů

     

     

    Den

    Od -do

    S u c h á  Lenka

     

    po domluvě

    D u š á n e k  Petr

     

    po domluvě

    B ě h o u n k o v á Vladimíra

    ČT

    13,15-14,00

    H r a b á n e k Tomáš

    ČT

    14-15

    P r o š k o v á Marie

    PO, ČT, PÁ

    7,35-7,55

    Č á p o v á   Helena

    PO

    7,40-8,00

    Č e r n ý   Patrik

    PO

    14-15

    D y n t a r o v á  Jaroslava

    ST

    13-13,40

    K u b í k o v á Ivana

    PO, ÚT

    7,30-7,55

    G a j d o š o v á   Naděžda

    ÚT

    7-7,40

    H r o m a s o v á   Jana

    ST

    12,30-13,45

    Ch m e l í k o v á  Zdeňka

    ÚT

    13,30-14,15

    K a r a f f o v á  Lucie

    ST

    12,50-13,35

    K a r e š o v á  Hana

    ÚT

    13-14

    K i m l o v á  Zdeňka

    ST

    14-15

    K i s l i n g e r o v á  Ivana

    ÚT

    12,15-13

    K l í m o v á  Andrea

    PO

    13,30-14,30

    K o k o š k a  Jakub

    ÚT

    12,50-13,30

    L o r e n c o v á  Soňa

    ST

    14-14,40

    M a g a s a n i k o v á  Kamila

    ÚT

    12,50-13,40

    N o v á k  Štěpán

    ST

    7,15-8

    S l á d k o v á  Veronika

    ÚT

    13-13,30

    S t r á n s k á  Magdaléna

    ST

    12,50-13,50

    Š a l a n s k á  Anna

    ST

    14-15

    Š p i č k o v á  Kamila

    ST

    14-15

    Š p o n a r o v á  Andrea

    ST

    12,50-13,30

    V e d r a l o v á  Pavlína

    7-7,40