• Nabídka kroužků pro šk. rok 2018/2019

  (přihlásit se můžete u vedoucích kroužků e-mailem ve tvaru  prijmeni@zschlumec.cz)

  Název kroužku:

  Určeno pro:

  Povede:

  Kdy:

  Šachy

  1. – 9. tř.

  Z. Mittelbach

  zdenek.mittelbach@email.cz

  ČT 15,15-16,45

  Pohybovky - DRÁČATA

  1.a 2. tř.

  Z. Chmelíková

  ÚT 12-13

  Florbal

  II. stupeň

  T. Hrabánek

  ÚT 14,30

  Keramika

  Přednostně pro ŠD

  K. Švestková

  ÚT 15-16,30

  Keramika

   

  H. Čápová

  ÚT 13,30-15,00

  Logopedie

   

  H. Čápová

  ST 12,30-13,30

  Školní knihovna

  Všechny žáky

  A. Šalanská

  ÚT 13-13,40

  ČT  7,20-7,40

  Němčina hrou

  2.-5. tř.

  V. Běhounková

  ST 13,30-14,30

  Stolní tenis

  4. – 9. tř.

  V. Běhounková

  ČT 14,10-15,30

  Logopedické prevence

   

  I. Bělová

  ÚT 12,30-13,30
  ST 12,30-13,30
  PÁ 12,30-13,30

  Volejbal – SKV UL

  4. – 6. tř.

  Š. Novák

  PO 14 - 16,30

  ST 14 – 16,30

  Taneční a pohybové hrátky

  2. a 3. tř

  I. Zelenková

  PÁ 13,30-15,00

  Šikovné ručky

  Přípravka, 1. a 2. tř.

  K. Jarošová

  ÚT 15-16

  Kluby a kroužky z projektu OP VVV (žáky do těchto kroužků si vybírají učitelé sami)
  Čtenářský klub – A. Šalanská

  Klub zábavné logiky a deskových her J. Kokoška

  Kroužek doučování M – P. Černý
  Kroužek doučování Čj – A. Šalanská
  Kroužek doučování Aj – H. Karešová
  Kroužek doučování I.st. – S. Lorencová
  Kroužek doučování I.st. – I. Kislingerová
  Kroužek doučování I.st. – J. Hromasová