• Soutěž ve sběru lesních plodů

     • Na vámi sebraných kaštanech a žaludech si pochutnají lesní zvířátka.

      PS 1: jeleni, srnky i ostatní děkují
      PS 2: každý sběrač bude odměněn
      PS 3: žáci druhého stupně se mohou také zapojit
      PS 4: prosím, neničte při sběru kaštanů stromy!!!       

      Více informací se dozvíte u třídních učitelů a p. uč. Gajdošové.

     • Přespolní běh 21.09.2018

     • Krásné páteční počasí napomohlo k tomu, aby se mohl zrealizovat závod v Přespolním běhu na ZŠ E. Krásnohorské. Naše škola vyslala reprezentanty z šestého a sedmého ročníku, kteří poměřili vytrvalostní schopnosti se svými vrstevníky, ovšem z jiných škol.  Tým složený z dívek startoval jako první. Po slušném prvním kole ovšem začaly docházet síly, nicméně touha dokončit závod byla silnější. Druzí startovali chlapci,
      i zde bylo patrné velké odhodlání a snaha dokončit závod v co nejrychlejším čase, ovšem na stupně vítězů to nestačilo. Rád bych poděkoval všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci.

     • Přespolní běh 5. ročníků

     • Vybraní zástupci sportovců z 5. tříd se 21. září účastnili přespolního běhu na ZŠ Elišky Krásnohorské. K dosažení 2. místa v kategorii dívky (4.,5. roč.) a 7. místa - chlapci, z celkem deseti škol, napomohla školní i domácí příprava =), jejich pevná vůle a především chuť zvítězit. Spokojený tým si tak odnesl pohár.

     • Sběr 25.9.2018 - ZRUŠEN

     • Z důvodu uzavření ulice Muchova rušíme sběr starého papíru 25.9.2018. O novém termínu  vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

     • ADAPTAČNÍ KURZ 6. A TELNICE

     • Žáci 6. A využili nádherného počasí a od středy 5. 9. do pátka 7. 9. opustili školní lavice a vyrazili do nedaleké Telnice. Během tří dní jsme se opravdu nenudili. Hráli jsme fotbal, vybíjenou, přehazovanou, badminton a vyzkoušeli si spoustu dalších sportovních aktivit a dovedností. Největším sportovním výkonem byl pro všechny výstup na Komáří Vížku, kdy jsme během odpoledne ušli téměř 15 kilometrů. Ale hlavním cílem bylo utužení kolektivu, hlubší poznání všech spolužáků a hlavně nové třídní učitelky. Vypracovali jsme si také pravidla, která vyplývají ze školního řádu a která budeme po celý školní rok pečlivě dodržovat. Seznámili jsme se také s prací metodičky prevence, která je nám na škole plně k dispozici. Po celou dobu pobytu se o nás perfektně starali vedoucí a kuchař z Chaty Olympie.

     • Školní rok 2018/2019 začal

     • Ve škole jsme přivítali nové prvňáčky i děti v přípravné třídě, všem přejeme úspěšný start a ať se jim ve škole líbí. Všem žákům i jejich rodičům přejeme pohodový školní rok 2018/2019.

     • Matematická gramotnost

     • Dne 29. a 30. srpna proběhlo ve škole školení pro učitele s problematikou rozvoje matematické gramotnosti. Školení se uskutečnilo v rámci realizace projektu Škola pro všechny, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005707, který je financován EU a rozpočtem ČR.