• 7.A - návštěva muzea i hraní disckgolfu

     • 100 leté výročí oslavila třída 7. A návštěvou muzea v Teplicích, kde se žáci seznámili s životem obyvatelstva Teplic v letech 1918-1938. Byla zde k vidění spousta historických artefaktů, připomínající tehdejší dobu. Žáci měli za úkol správně zodpovědět otázky, které byly obsaženy v pracovním listě.

      Po prohlídce muzea jsme společně vyrazili na Špitální vrch v Teplicích, kde jsme poměřili dovednosti ve hře zvané Disckgolf.

     • Sběr lesních plodů

     • Každým rokem naše škola organizuje „Soutěž ve sběru lesních plodů“, které se letos zúčastnilo  89   žáků  prvního stupně. Bylo nasbíráno  1 851  kg kaštanů a žaludů.
      Na lesních plodech si pochutnají zvířátka z Telnice a Krásného Lesa.
      Touto cestou bych chtěla pochválit nejen děti, ale i rodiče, kteří svým dětem vydatně pomáhali.

      Velké poděkování patří i členům EKOTÝMU Jirkovi Hrdličkovi a Davidovi Herzinovi za vydatnou pomoc při odběru kaštanů i žaludů. Pomáhali rodičům, třídním učitelům i menším žákům prvního stupně.

     • „…voda, voda, voděnka…“

     • Naše škola vyhlašuje pro příznivce fotografování a malování soutěž:

      „…voda, voda, voděnka…“

      Objevujeme různé podoby vody (déšť, sníh, rosa, led, potok, vodopád…). Uvítáme obrázky z různých ročních období, z dovolené, z procházek přírodou, prostě cokoliv, co se týká vody.

      Vybrané obrázky i fotografie vystavíme v naší malé školní galerii u příležitosti konání tradičních Vánočních trhů, kdy proběhne i vernisáž a volba nejlepších prací, které oceníme a odměníme.

      Výtvarná soutěž

      • svůj obrázek odevzdej učiteli na výtvarnou výchovu. Nezapomeň připsat jméno a třídu.

      Fotografická soutěž

      • fotografie (maximálně 3 ks na jednoho žáka) pošli na adresu fotosoutez@zschlumec.cz. Nezapomeň připsat své jméno a třídu.

      Začátek soutěže:  1. 11. 2018

      Konec soutěže:     3. 12. 2018

      Kategorie:          a) 1. – 3. třída

                                 b) 4. – 6. třída

                                 c) 7. – 9. třída

      Těšíme se na vaše práci i vaši kreativitu!

     • Jak se žilo v letech 1918 - 1938

     • Žáci 7. B v rámci projektového týdne, který se pořádal na naší škole ke stoletému výročí založení Československa, navštívili výstavu „Teplice za 1. republiky“.

     • 5.A se oblečením přenesla do období první republiky

     • Družina - 100 let Československa

     • Školní družina také slaví 100leté výročí vzniku Československé republiky. Děti z družiny vyrobily českou vlajku ze svých obtištěných rukou :o)

     • STOLNÍ TENIS - KATEGORIE III

     • Ve středu 17.10. se žáci a žákyně šestých a sedmých tříd vypravili do Něštěmic na turnaj družstev ve stolním tenise. Vyslali jsme jedno družstvo chlapců a dvě dívek. I když jsme přední místa neobsadili, velká pochvala pro všechny za snahu, bojovnost a týmového ducha je určitě na místě. O páté, šesté a sedmé místo se zasloužili T. Pokorná, V. a N. Bílkovská, S Janků, N. Davenet, M. Sloup, T. Cerman a P. Kačírek.

     • Zlatý oříšek - krajské kolo

     • V úterý 9.10.2018 proběhlo v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem krajské kolo akce Zlatý oříšek. Anička a Vládík Kuželkovi se zúčastnili a Vládík obdržel Zlatý oříšek s postupem do celostátního kola a Anička obdržela nominaci  možného postupu do celostátního kola.

      Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole

     • Turnaj v malé kopané

     • V prvním říjnovém týdnu se zúčastnili naši žáci z šestého a sedmého ročníku turnaje na FZŠ České Mládeže v malé kopané. Jejich soupeřem byla ZŠ Palachova a pořádající škola FZŠ České Mládeže. O motivaci zde bylo postaráno, poněvadž vítěz turnaje postoupil do další fáze soutěže. První zápas naši svěřenci odehráli se ZŠ Palachova. Zápas byl velice vyrovnaný, avšak nakonec z vítězství se radoval soupeř. K druhému utkání naši reprezentanti nastoupili proti FZŠ České Mládeže. V tomto utkáni si spravili náladu a svého soupeře přestříleli. Turnaj probíhal v duchu fair play, byla vidět úcta k soupeři i pohledná kombinace. I když naši svěřenci nepostoupili, přeci jen bych jim velice rád poděkoval za příkladnou reprezentaci školy. Je nutné zde ještě poukázat na trio Klimeš, Šebek, Habrdle, kteří předvedli skvělé výkony a dělali radost nejen svým spoluhráčům, ale i přihlížejícím divákům a pedagogům.

     • Soutěž věnuj mobil - začíná

     • Cílem soutěže je sběr vysloužilých mobilních telefonů, které jinak zůstávají bez využití v domácnosti.
      Funkční přístroje se zkontrolují a předají těm, kteří je potřebují – nejčastěji dětem z dětských domovů. Nefunkční jdou na recyklaci.
      Máte-li nabíječku a baterku – připojte, prosím, k telefonu.
      Nevyužité mobilní telefony odevzdávejte do kabinetu D v přízemí pavilonu druhého stupně p. učitelce N. Gajdošové.
      Vítěze na prvních místech odměníme...!!!

     • VENDULA HRNČÍŘOVÁ PŘEBORNICÍ OKRESU

     • ATLETIKA: VENDULA HRNČÍŘOVÁ PŘEBORNICÍ OKRESU V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI  a  3.místo družstva starších žákyň !!!

      Ve středu 26.9.2018 proběhly na městském stadionu v Ústí nad Labem závody v atletickém čtyřboji základních škol.

      Největšího úspěchu dosáhla Vendula Hrnčířová, která všechny čtyři disciplíny – 60m, skok vysoký, hod míčkem a vytrvalost 800m - zvládla ve vynikající formě a získala celkové vítězství v kategorii starších žákyň.

      Družstvo starších žákyň ve složení Vendy Hrnčířová, Kiki Zettlitzerová, Majda Kleckerová, Anče Škrletová a Míša Pavlousková získalo krásné třetí místo !!!

      Družstva mladších žáků a žákyň také bojovala, ale na zisk medailí to zatím nestačilo. Snad příště.

      Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

     • Novinka pro Vaše děti

     • Od poloviny září pro dětské strávníky připravujeme ovocný a zeleninový bar. Ovocný má velký úspěch (zejména pomeranče, melouny a blumy), zeleninový bar je zatím trošku méně úspěšný, ale i ten si svoje strávníky najde.:-)
      Dana Sovová.

     • Soutěž ve sběru lesních plodů

     • Na vámi sebraných kaštanech a žaludech si pochutnají lesní zvířátka.

      PS 1: jeleni, srnky i ostatní děkují
      PS 2: každý sběrač bude odměněn
      PS 3: žáci druhého stupně se mohou také zapojit
      PS 4: prosím, neničte při sběru kaštanů stromy!!!       

      Více informací se dozvíte u třídních učitelů a p. uč. Gajdošové.

     • Přespolní běh 21.09.2018

     • Krásné páteční počasí napomohlo k tomu, aby se mohl zrealizovat závod v Přespolním běhu na ZŠ E. Krásnohorské. Naše škola vyslala reprezentanty z šestého a sedmého ročníku, kteří poměřili vytrvalostní schopnosti se svými vrstevníky, ovšem z jiných škol.  Tým složený z dívek startoval jako první. Po slušném prvním kole ovšem začaly docházet síly, nicméně touha dokončit závod byla silnější. Druzí startovali chlapci,
      i zde bylo patrné velké odhodlání a snaha dokončit závod v co nejrychlejším čase, ovšem na stupně vítězů to nestačilo. Rád bych poděkoval všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci.

     • Přespolní běh 5. ročníků

     • Vybraní zástupci sportovců z 5. tříd se 21. září účastnili přespolního běhu na ZŠ Elišky Krásnohorské. K dosažení 2. místa v kategorii dívky (4.,5. roč.) a 7. místa - chlapci, z celkem deseti škol, napomohla školní i domácí příprava =), jejich pevná vůle a především chuť zvítězit. Spokojený tým si tak odnesl pohár.

     • Sběr 25.9.2018 - ZRUŠEN

     • Z důvodu uzavření ulice Muchova rušíme sběr starého papíru 25.9.2018. O novém termínu  vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

     • ADAPTAČNÍ KURZ 6. A TELNICE

     • Žáci 6. A využili nádherného počasí a od středy 5. 9. do pátka 7. 9. opustili školní lavice a vyrazili do nedaleké Telnice. Během tří dní jsme se opravdu nenudili. Hráli jsme fotbal, vybíjenou, přehazovanou, badminton a vyzkoušeli si spoustu dalších sportovních aktivit a dovedností. Největším sportovním výkonem byl pro všechny výstup na Komáří Vížku, kdy jsme během odpoledne ušli téměř 15 kilometrů. Ale hlavním cílem bylo utužení kolektivu, hlubší poznání všech spolužáků a hlavně nové třídní učitelky. Vypracovali jsme si také pravidla, která vyplývají ze školního řádu a která budeme po celý školní rok pečlivě dodržovat. Seznámili jsme se také s prací metodičky prevence, která je nám na škole plně k dispozici. Po celou dobu pobytu se o nás perfektně starali vedoucí a kuchař z Chaty Olympie.