• 3. schůze školního žákovského parlamentu

   • 25. 9. 2019

    Schůze školního žákovského parlamentu

    Zúčastnilo se 17 členů z 20-ti.

    Přivítali jsme nově zvolené zástupce 5. ročníků, resp. prvního stupně.

    Projednaná a prohlasovaná témata:

    Žákům nevyhovuje zavádění portfolií v takovém rozsahu. Rádi by měli jedno společné portfolio na více předmětů. 

    Hlasování 15 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

    Možnost navštěvovat se mezi patry (ne do tříd) na druhém stupni.

    Hlasování 16 pro, 1 se zdržel.

    Zajištění pitného režimu pro žáky (nahrazení sodovky např.)

    Hlasování 17 pro – všichni.

    Probraná témata:

    Bazar – nástěnka – informovanost na školním webu.

    Kontrola hygienických potřeb na wc (mýdlo, toaletní papír, utěrky).

    Zapisování DÚ do Edu Page.

    Návrhy budou jako vždy předány vedení školy, které se na příští schůzi školního parlamentu k jednotlivým bodům vyjádří.   • Stránku připravujeme

    Tato stránka se zatím připravuje