• ZÁPIS  DO  1. TŘÍD  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020

    se na naší škole uskuteční

    ve  čtvrtek  04. 04. 2019

    od 14.00 do 18.30

     

    JE URČEN PRO

    • dítě narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013
    • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

     

    Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb.,

    školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, od 1. dubna do 30. dubna 2019.