• ZÁPIS  DO  1.  TŘÍD  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

    Podání žádosti (v termínu od 1. 4. 2021 do 19. 4. 2021)

    Zápis se uskuteční v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021. O způsobu zápisu Vás budeme včas informovat. Prosíme o sledování webových stránek naší školy.

    Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, od 1. dubna do 30. dubna 2021.


    PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022  JE  ZÁPIS  URČEN  PRO  VŠECHNY

    • děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
    • děti s odkladem povinné školní docházky

    ze spádové oblasti: Chlumec, Stradov, Žandov, Varvažov, Telnice, Český Újezd

    Nutné dokumenty k zápisu:

    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

    Zápisový list

     

    ODKLAD  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY:

    Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je nutné doručit do školy  do 30. 4. 2021:

    • žádost o odklad 

    Formulář žádosti o odklad

     

    • dvě doporučující posouzení:

     

    1. od odborného lékaře nebo klinického psychologa  (NE od LOGOPEDA)

    2. ze školského poradenského zařízení:

     

    PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ  PORADNA  ÚSTECKÉHO  KRAJE

    Čelakovského 703/2

    400 07  Ústí nad Labem

    Tel.: 475 532 803, 770 192 218, 602 365 969                       

    E-mail: usti@pppuk.cz

    Web: http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem

     

    SPECIÁLNĚ  PEDAGOGICKÉ  CENTRUM

    Pod Parkem 2788

    400 11  Ústí nad Labem

    Tel.: 602 894 885, 778 529 650

    E-mail: info@spcusti.cz

    Web: www.spcusti.cz

     

    PŘÍPRAVNÁ  TŘÍDA:

    Vřazení do přípravné třídy je možné až po vyřízení odkladu povinné docházky.

    Je nutné doručit do školy do 30. 4. 2021:

    • žádost o přijetí do přípravné třídy

    Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace (edupage.org) 

     

    • doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení