• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Nová učebna INF
    • Nové multifunkční hřiště
     • Třídnické hodiny a konzultace pro 6.-8. ročník

      Třídnické hodiny a konzultace pro přihlášené žáky proběhnou takto:

      • 6.A, 6.B a 7.A úterý 9. a 16.6.2020 od 8,30 do 10,45 hodin.
      • 7.B, 8.A a 8.B čtvrtek 11. a 18.6.2020 od 8,30 do 10,45 hodin.

      Všichni žáci budou před vstupem do školy odevzdávat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ podepsané zákonným zástupcem s datem nástupu do školy.
      Bez tohoto ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ nebude žák do školy vpuštěn.

      Žák musí mít s sebou roušku – ústenku.

     • Jedna učitelka ve třech třídách ve stejném čase i u dětí doma – jde to!

      Netradiční doba si žádá netradiční řešení. Dětské skupiny ve škole mohou mít maximálně 15 žáků. Pedagogičtí pracovníci by se v těchto skupinách neměli střídat. Naše paní učitelky nechtějí připravit žáky, kteří nejsou s nimi ve skupině o svoji výuku, proto organizují videovýuku pomocí IT technologií, ke které se může připojit najednou více dětských skupin, a učitelky jsou takto v kontaktu se všemi žáky nejen ve škole, ale i s těmi, kteří pokračují ve výuce z domova.

     • Dobrovolná školní docházka od pondělí 25. 5. 2020

      Informace pro rodiče

      • K 25. 5. je přihlášeno 168 žáků z 1. stupně.
      • Žáky si 25. 5. v 8 hodin odvede z daného stanoviště v areálu školy třídní učitelka.
      • Na stanovišti dodržují žáci rozestupy alespoň 2m.
      • Roušky – minimálně dvě, zejména děti, co zůstávají i na odpolední činnost, roušky povinné ve s
     • Informace ze školní jídelny

      Opatření ve školní jídelně v době pokoronavirové

      • Vydezinfikovaný prostor školní jídelny, včetně klik a madel.

      • Zajištění dezinfekce při vstupu do jídelny, označení rozestupů na podlaze.

      • Označení míst určených ke stravování v metrové vzdálenosti.

      • Odstranění dochucovadel, příborů a táců z jídelny.

     • Informace k zahájení provozu školní jídelny

      Od 25.5.2020 začínáme konečně vařit a už se na Vás těšíme.
      • Obědy přihlašujte do středy 20.5.2020.
      • Děti s účastí na dopolední vzdělávací činnosti mají nárok na dotovanou stravu. Týká se žáků prvního stupně a žáků 9.tříd.
      • Ostatní žáci si mohou koupit oběd za cenu cizího strávníka, tj. 52Kč, oběd si odnesou domů v jídlonosiči. Oběd není možno přihlásit přes účet strávníka, z důvodu jiné ceny oběda je nutné přijít osobně do kanceláře ŠJ. Tyto obědy se budou vydávat v době určené cizím strávníkům, bude upřesněno.
      • Dospělé strávníky prosím, aby si obědy přihlásili sami nebo si telefonicky objednali v kanceláři školní jídelny. Telefon 734750708.

  • Partneři

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pátek 5. 6. 2020
  • Fotogalerie

   • Vánoční laťka 2019
   • Kurz inline bruslení
   • Dětský den 2019
   • EXKURZE DO ŠKODOVKY v Mladé Boleslavi
   • Malý lyžák 2019
   • Lyžařský kurz 2019
   • Dýně
   • Muzeum civilní obrany
   • Riccione 2018