• Kroužky 2021/2022

  Název kroužku:

  Určeno pro:

  Povede:

  Kdy:

  Pohybové hry
   - DRÁČATA

  1. -2. tř.

  Z. Chmelíková

  ÚT
  12 - 13

  Florbal

  6. – 7. tř.

  T. Hrabánek

  ÚT
  14,30 – 15,30

  Florbal

  8. – 9. tř.

  T. Hrabánek

  ST
  6,50 – 7,50

  Keramika

  ŠD

  H. Růžičková

  PO
  15 – 16,30

  Keramika

  ŠD

  K. Švestková

  ČT
  15 – 16,30

  Hudebně pohybový kroužek

  ŠD

  L. Březinová

  ST
  15 - 16

  Veselé dílničky

  ŠD

  I. Zelenková

  ÚT
  13,30 - 15

  Stolní tenis

  4.-9. tř.

  V. Běhounková

  ČT
  14 - 15,30

  Logopedická prevence

  Přípravná třída

  H. Čápová

  ÚT + ST
  12,45 – 13,30

  Volejbal – SKV UL

  4. – 6. tř.

  Š. Novák

  PO + ST
  14 - 15,30

  Šikovné ručky

  1. -2. tř.

  K. Jarošová

  PO
  15 -16

  Pohybové hry

  2. - 3. tř.

  I. Zelenková

  ÚT
  15 - 16

  Ranní cvičení

  4. – 5. tř.

  T. Hrabánek

  ÚT
  6,50 – 7,50