• Mikuláš

     • Dne 5.12.2023 jsme navštívili žáky prvního stupně jako andělé, čerti a Mikuláš. Rozdělili jsme se do dvou skupin.  

      Naše zavítala do třid 5.A, poté 5.B, 2.C, 4.A, 4.B a nakonec 3.A. 

      V knize hříšníků bylo překvapivě skoro prázdno. 

      Některé zlobivé děti nám vyprávěly básničky a zpívaly písničky, jiné za své hříchy ukázaly svou fyzickou zdatnost. Občas nám zazpívala i celá třída. 

      I když bylo pár protestujících dětí nakonec všechna zlobidla splatila své hříchy, a slíbila že se polepší.  

      Přestože se ve třídách nacházelo pár zlobílků, skoro všechny děti byly velice hodné a každé z nich si odneslo malou sladkou odměnu.  

      I přes pár slziček malých neposedů věříme, že se celá akce dětem líbila stejně jako nám. 

      Přáli bychom si celou akci ještě jednou zopakovat.😊 

       Přejeme Vám krásného Mikuláše a snad nám naše neposedy neodnese žádný čert! 

      9.A., 9. B 

     • Deváťandy na běžkách 

     • V hodině tělesné výchovy jsme oprášily běžky a vyrazily na ně. Většina holek na nich stála poprvé.  

      Úsměv na tváři a dobrá nálada nás neopustila ani při prvních pádech. 

      Všechny jsme přežily ve zdraví.  

      Už se těšíme na další přívaly sněhu a zase huráááááá na ně!!! 

     • 5.B na KÚ

     • V rámci vlastivědy jsme navštívili Krajský úřad v Ústí nad Labem. kde byl pro nás přichystaný program o státech EU.
      Byla to pro nás zajímavé setkání, kde jsme se dozvěděli plno nových informací.

     • Stávka škol

     • Dne 27. 11. 2023 se připojujeme k zaměstnancům škol, kteří stávku podporují. Někteří aktivně, někteří symbolicky. Z důvodu nedostatečného počtu personálu k zajištění výuky – omezený režim.

      Organizace dne 27. 11. 2023

      1.stupeň a PT - výuka  podle rozvrhu

      2. stupeň - žáci nepůjdou tento den do školy.

      Chod školní jídelny - bez omezení

      Chod školní družiny-  bez omezení

      Podrobnosti pro rodiče žáků - v EDUPAGE.

      L. Suchá

     • VĚNUJ MOBIL

     • Soutěž v termínu 27. 11. – 1. 12. 2023
      Cílem soutěže je sběr vysloužilých mobilních telefonů, které jinak zůstávají bez využití v domácnosti.
      Funkční přístroje se zkontrolují a předají těm, kteří je potřebují. Nefunkční jdou na recyklaci.

      Máte-li nabíječku a baterku – připojte, prosím, k telefonu.

      Nevyužité mobilní telefony odevzdávejte do kabinetu D v přízemí pavilonu druhého stupně p. učitelce N. Gajdošové.
      Vítěze na prvních místech odměníme...!!!
       

     • Sbírka hraček

     • 4. – 8. 12. 2023 se koná již tradiční vánoční sbírka hraček pro dětské infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
      Čisté a nerozbité hračky, knihy, stavebnice, hry… noste do kabinetu D p. uč. Gajdošové.

     • Soutěž ve sběru lesních plodů - školní rok 2023/24

     • Každým rokem naše škola organizuje „Soutěž ve sběru lesních plodů“, které se letos zúčastnilo  114  žáků  prvního stupně. Bylo nasbíráno  3 331,3  kg kaštanů a žaludů.

      Touto cestou bych chtěla pochválit nejen děti, ale i rodiče, kteří svým dětem vydatně pomáhali.

      Zvláštní poděkování a velkou pochvalu si zaslouží i členové Ekotýmu, kteří po celý měsíc v nelehkých podmínkách vše zařizovali, vážili, pytlovali a evidovali.

      Jsou to: Ondřej Musil (9.B), Marek Hodan (9.B), Jakub Sakař (9.A), František Hrdlička (7.B) a Filip Levý (6.A).

      Výsledková listina

     • KROUŽKY FRČÍ

     • Začátkem října se rozběhly na škole mimoškolní aktivity. A i po vyučování je v prostorách školy opravdu živo. Pedagogové, vychovatelé i asistenti se věnují dětem při sportovních, kreativních i vědomostních aktivitách. Aktuální nabídku právě probíhajících kroužků naleznete zde.

     • ÚSPĚCHY ZE STOLNÍHO TENISU

     • V uplynulých týdnech se zúčastnila naše čtyři družstva okresního kola ve stolním tenise a nevedla si vůbec špatně. Účast na všech turnajích byla velmi hojná a my se vždy umístili v horní polovině startovního pole, dokonce jsme získali i medaili.

      6. místo obsadili chlapci ze 6. a 7. tříd – Vrbata K., Dubský A., Berka Š. a Ryška.

      5. místa získala obě naše dívčí družstva ze 6. a 7. tříd – Taterová T., Javůrková S. a Šištíková A. a z 8. a 9. tříd – Vojtková T., Škrletová A., Pišlová E.

      Nejlepšího výsledku, 2. místo, vybojovali chlapci z 8. a 9. tříd – Mašek D., Novák V., Višňák M. a Hodan M.

      Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další úspěchy.

      V Běhounková

     • Veletrh vzdělávání

     • Žáci z devátých ročníků se zúčastnili Veletrhu vzdělání v rámci předmětu Volba povolání a především v souvislosti s blížícím se hlášením na střední školy. 

      Jedná se důležité životní rozhodnutí, které jim bude určovat a formovat profesní, ale i osobní život.

      Na Veletrhu vzdělání, který byl letos v Kulturním domě Ústí nad Labem, mělo své zastoupení na desítky středních škol z regionu, ale také např. Armáda ČR, Policie ČR a záchranná služba. 

      Každá škola poskytovala cenné informace jak od pedagogů, tak od současných studentů, rozdávala informační letáky a prezentovala předváděcí činnosti, týkající se jejích oborů.

      Našim deváťákům přejeme dobrou volbu a hlavně, aby jim jejich plány vyšly.

     • Pokus v 5.B

     • V hodinách přírodovědy jsme si povídali o vyvřelých horninách, a proto jsme se pustili do pokusu. Vymodelovali jsme si sopku a po smíchání ingrediencí se z ní začala chrlit láva. V českém jazyce jsme napsali pracovní postup, a tak můžeme pokus doma zopakovat. 

     • Drakiáda 8.B 

     • V pondělí jsme se jako celá třída odreagovali od učení pouštěním draků do větru. Někdo si přinesl vlastního a někdo si draka vytvořil. Každý drak byl jiný a hned bylo poznat, že byli všichni velmi kreativní. Po vytvoření nových draků jsme se všichni odebrali ze školy na pole, kde jsme draky otestovali.  Následně jsme se všichni rozdělili do skupin a soutěžili s draky i bez. Myslím, že to všechny opravdu bavilo a moc se těším na příští zábavné aktivity. 

      Jiří Wolf 8.B 

     • Skanzen Zubrnice

     • Dne 10.10.2023 se třídy 4.B a 2.C vydaly do krásného Zubrnického skanzenu pod vedením Igora Hnízda a čtyř sličných paní učitelek. Přímo v srdci vesničky si děti vyzkoušely, jaké je mít výuku jako před 100 lety. Tresty jako rána rákoskou a klečení na hrachu bylo na denním pořádku. V závěru nechyběly ani buchty v plátěném váčku :-).

     • Návštěva výtvarné dílny 5.B

     • V rámci pracovních činností jsme navštívili kino Hraničář, kde jsme si vyzkoušeli novou techniku- výrobu ručního papíru. Zvládli jsme to skvěle a bavilo nás to. Už se těšíme, až papír uschne a odneseme si ho domů.

     • Den české státnosti v 5.B

     • Svátek Svatého Václava jsem si připomněli miniprojektem. Čekalo nás několik úkolů: vyhledat informace podle pokynů, sestavit přísloví, vyrobit laptop a k tomu jsme popíjeli ovocný čaj. Projekt se nám povedl a získané informace se nám budou hodit.

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení