• Poznáváme sousední státy

     • V 5.B se v rámci vlastivědy konal projekt zaměřený na sousední státy. Během dvou měsíců žáci vyhledávali a zpracovávali informace o našich sousedech a postupně svoje poznatky odprezentovali. Každých 14 dní jeden stát. Někteří připravili i ochutnávku typického jídla a byla to jedna z věcí, na kterou se všichni nejvíce těšili. Věnovali tomu spoustu času a projekt se povedl.

     • VĚNUJ MOBIL

     • Soutěž pro první pololetí školního roku 2021/2022

      Cílem soutěže je sběr vysloužilých mobilních telefonů, které jinak zůstávají bez využití v domácnosti.

      Funkční přístroje se zkontrolují a předají těm, kteří je potřebují – nejčastěji dětem z dětských domovů. Nefunkční jdou na recyklaci.

      Máte-li nabíječku a baterku – připojte, prosím, k telefonu.

      Nevyužité mobilní telefony odevzdávejte do kabinetu D v přízemí pavilonu druhého stupně p. učitelce N. Gajdošové.

      Vítěze na prvních místech odměníme...!!!

     • Atletika do škol hravě

     • Naše škola se zapojila do projektu Atletika do škol hravě. Pod vedením trenérky Adély Šedivé z atletického klubu v Ústí nad Labem proběhly tréninkové jednotky v některých třídách na prvním stupni.

        Žáci běhali, házeli, soutěžili… a zjistili: že atletika je fajn. 

      Atletika – to je rozvoj všestrannosti. Základní atletické disciplíny – běh, skok a hod jsou totiž pohybové aktivity, které jsou základem pro všestranný pohybový rozvoj dětí.

      Cílem projektu je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Děti mají možnost trávit aktivně svůj volný čas v takzvaných atletických školkách a přípravkách.

     • Ekotým pomáhal v ZOO Děčín

     • Ekotým, který tvoří žáci naší školy 4. – 9. třídy, vyjel do ZOO Děčín.

      Chtěli jsme pomoci s úklidem zoologické zahrady, a proto jsme se zapojili do akce „Přijďte si nahrabat“.  Zároveň jsme vyslechli přednášku Ohrožená zvířata a prohlédli si ZOO.

      Bonusem pak pro nás byla neplánovaná exkurze do říše rysů, kde jsme měli možnost sledovat uspávání těchto šelem pomocí foukacích tyčí.

      Díky těmto aktivitám se seznámili noví členové Ekotýmu s ostatními a poznali se navzájem.

      Děti byly úžasné: hodně pracovaly, vzájemně si pomáhaly, hezky spolupracovaly, dobře se chovaly.

      Slyšeli jsme jen samou chválu!

     • Soutěž ve sběru lesních plodů - školní rok 2021/22

     • Výsledková listina         

      Jednotlivci:   1. místo:    J. Šplíchal           3.A           139 kg

                           2. místo:    T. Kozlerová        2.A           130 kg

                           3. místo:    P. Pavlasová       2.A           125 kg

      Třídy ...zde


      Sběr lesních plodů

      Každým rokem naše škola organizuje „Soutěž ve sběru lesních plodů“, které se letos zúčastnilo  115  žáků  prvního stupně. Bylo nasbíráno  2 406  kg kaštanů a žaludů.

      Touto cestou bych chtěla pochválit nejen děti, ale i rodiče, kteří svým dětem vydatně pomáhali.


     • Lyžařský kurz - zrušen

     • Vážení rodiče,
      velice se omlouváme, ale vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli, že letošní lyžařský kurz bude zrušen. Samotné nás to velice mrzí, ovšem nesplňujeme podmínky v souladu s opatřeními MZD a MŠMT v případě konání kurzu. Pokud jste zaslali zálohu, bude vám v nejbližší době připsána zpět na váš účet.

      Vážím si vaší spolupráce a přeji příjemný zbytek dne.
      S pozdravem Tomáš Hrabánek

     • Celé Česko čte dětem

     • Možná jste už slyšeli o projektu Celé Česko čte dětem. V rámci tohoto projektu, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost čtení, se v  říjnu pravidelně koná týden „čtení dětem“.  Letos jsme se také rozhodli zapojit, jen jsme kvůli epidemiologické situaci hledali možnost, která půjde zrealizovat. Zvolili jsme alespoň variantu, kdy žáci 9. ročníku chodí jednou týdně číst do tříd prvních. S paní učitelkami v 1. třídě jsme konzultovaly výběr knihy a následné otázky a úkoly k textu.

      Prvňáčci byli nadšení, krásně spolupracovali a vypadalo to, že se na další čtení těší. Dívky z 9. třídy si zase vyzkoušely, jak je důležitý výrazný přednes, artikulace a jiné dovednosti, které běžně nevyužívají.  Děkujeme tedy Petře Pospíšilové a Kristýně Touškové za zapojení a jsme rádi, že se nabídli i další zájemci.

      Dodrželi jsme samozřejmě hygienická opatření (rouška, vzdálenost.) Přesto projekt nyní kvůli karanténám tříd pozastavíme a obnovíme znovu po zklidnění situace.

      Až se snad v blízké budoucnosti vrátíme k normálu, rádi bychom spolupráci 9. a 1. tříd ještě prohloubili. Líbil by se nám systém tzv. „buddies“, kdy prvňáčci budou mít z počátku k dispozici takového průvodce z 2. stupně. Snad budeme moci příští rok od září realizovat.

      Odkaz na projekt: poslání (celeceskoctedetem.cz)

                                                                                                                                                Klára Šafránková.

    • Od 17. 11. 2021 do 20. 11. 2021 máme pro vás ORIENŤÁK
     • Od 17. 11. 2021 do 20. 11. 2021 máme pro vás ORIENŤÁK

     • Orientační závod se hlásí o slovo :-). Nyní to bude závod pro znalce Chlumce a jeho okolí, kde jsme umístili 7 QR kódů J. Start a cíl je opět u školy na tabuli, jako tomu bylo u předešlého závodu. Můžete si zde zapůjčit i mapu. Nezapomeňte nejprve STÁHNOUT aplikaci iOrienteering, následně naskenovat SETUP, poté START a můžete vyrazit na trať. Začít musíte nejprve číslem 2 (1. první stanoviště) a postupně doběhnout až do 8 (7. stanoviště) J. Poté se přemístíte ke škole, kde naskenujete FINISH a váš výsledek můžete přímo uložit v aplikaci, či jej zaslat na hrabanek@zschlumec.cz.

      Detailní pokyny naleznete zde:

      Příloha č.1

      Příloha č.2

      Příloha-mapa

     • JSEM LASKAVEC 2021, aneb SBÍRKA PRO PSÍ DOMOV V ŘEPNICI

     • Světový den laskavosti jsme již tradičně oslavili sbírkou pro útulek Psí domov, se kterým naše škola spolupracuje již dlouhých 14 let.

      Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, kteří se do sbírky zapojili a před Vánoci dokázali udělat radost opuštěným pejskům a kočičkám.

      V pátek 12. listopadu naši školu navštívila paní Maskulanisová, která vede útulek pro týraná a opuštěná zvířata v Řepnici. S sebou přivedla krásnou psí slečnu Sáru. Děti si mohly fenku pohladit a trochu se s ní i pomazlit. Paní Maskulanisová pochválila všechny děti, které se zvířátkům věnují a mají je rády. Na závěr své návštěvy vyjádřila za všechna opuštěná zvířata v útulku velký dík všem, kteří se do sbírky zapojili.

      Více informací zde:

      Fotografie
      https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTI5#photos:forms/-29:39

      https://www.psidomov.cz/

      https://www.laskavost.cz/jsemlaskavec

    • Dočasné odvolání zkoušek přípravného sboru CHDS
     • Dočasné odvolání zkoušek přípravného sboru CHDS

     • Vzhledem k současné epidemické situaci jsme po konzultacích s příslušnými subjekty rozhodli dočasně přerušit pravidelné zkoušky přípravného sboru CHDS. Tato skutečnost nás velmi mrzí. Rodiče o dalších zkouškách a případných koncertech budeme informovat prostřednictvím webových stránek chds.cz a rovněž elektronickou poštou. Nacvičované skladby jsou k dispozici (včetně přehrání) na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

      Ivana Kubíková a Josef Říha, sbormistři

     • SOUTĚŽ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ HALLOWEENSKOU DÝNI ROKU 2021“

     • V prvním listopadovém týdnu se děti naší školy připojili k oslavám Halloweenu.

      Soutěže „O NEJKRÁSNĚJŠÍ HALLOWEENSKOU DÝNI“ se v letošním roce zúčastnilo 64 soutěžících

      z celé školy.

      Všechny dýně byly velice zručně vyřezány. Dětem nechyběla kreativita a nápaditost.

      O vítězi soutěže rozhodli v úterý 2. 11. žáci školy v tajném hlasování.

      VYHODNOCENÍ

      Všem účastníkům letošní halloweenské soutěže děkujeme za jejich nadšení a kreativitu.

      Vítězům gratulujeme.

     • My jedeme lyžovat, jedete s námi?

     • Zda chcete, stáhněte si informace o letošním lyžařském kurzu a poté stačí přinést jen vyplněnou přihlášku do 15. 11. 2021 (kabinet C. – Hrabánek), nebo si rovnou vyzvedněte vytištěnou přihlášku u p. uč. Hrabánka.
      Těšíme se na vás. Skol :-)

      PS: Počet míst je limitovaný :-)

      Přihláška zde...

    • BRAMBORIÁDA MÁ SVÉHO VÍTĚZE!!!
     • BRAMBORIÁDA MÁ SVÉHO VÍTĚZE!!!

     • Po napínavém hlasování má naše soutěž prvního vítěze.

      Stal se jím Tomáš Habrdle z 9.B, který vsadil na známou postavičku a tím si získal největší sympatie.

      2. místo obsadili Mimoni Lukáše a Anetky Bělinových,

      3. místo František Hrdlička společně s Agneskou Tejklovou.

      Sešlo se mnoho krásných výrobků, proto jsme vyhlásili také 4. místo, které obsadili Natálka Jarošová a Sebík Dufek, 5. místo Klárka Šulcová a Jakub Dvořák.

      Zvláštní ocenění získala třída 2.B, která se svojí paní učitelkou vyrobila partu nádherných brambor, které díky koření provoněly celou chodbu.

      Nádherné výrobky připravila také Přípravná třída a i ta si ze soutěže odnesla zvláštní ocenění.

      Během celé BRAMBORIÁDY jsem se dozvěděli také zajímavosti o bramborách a rady do kuchyně.

      Děkujeme tímto všem za krásné výrobky a za rok se opět můžete těšit na 2. ročník.

    • Sběr starého papíru
     • Sběr starého papíru

     • Sběr starého papíru je možný i mimo stanovené datum

      • starý papír je možno nosit průběžně do přístřešku u školní garáže (horní vchod)
      • otevřeno je každý pracovní den od 6.30 do 15.00 hod.
      • krabici či balík je nutné označit jménem a třídou, aby mohl být sběr zaznamenán do školní sběrové soutěže jednotlivců
      • neoznačený sběr bude považován za příspěvek pro školu (proto může přinést starý papír i ten, kdo nemá na naší škole dítě!)
      • odvoz nepotřebného papíru bude prováděn přibližně 1 x za 3 měsíce (konkrétní datum bude vždy zveřejněno na vývěskách i webových stránkách školy)

      Věříme, že tímto způsobem nejen zvýšíme množství odevzdaného papíru a získáme tak více finančních prostředků pro naši základní školu, ale podpoříme i tolik potřebné třídění odpadů, ochranu přírody a životního prostředí kolem nás…!