• Vize školy

   • Chceme být kvalitní školou,

    • která vedle klasických vědomostí, dovedností a návyků, kvalitních základů vzdělání, vybaví žáky obecnějšími kompetencemi, které jim umožní být úspěšní v dynamicky se měnící společnosti.
    • která se podílí na spoluutváření mravních hodnot u svých žáků, na jejich výchově ke zdravému životnímu stylu, na utváření právního a demokratického vědomí.
    • která se stane místem, kde se všichni budou cítit bezpečně, kde se budou všichni rádi setkávat, kde všichni zažijí úspěch.
 • Mise školy

 • ZŠ Chlumec - škola pro vaše děti

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení