• Cena obědů od 1.9.2023

    Přípravka

    23,- Kč

    7 – 10 let

    23,- Kč

    11 – 14 let

    26,- Kč

    15 a více let

    30,- Kč

    Cizí strávníci 

    65,- Kč

    Svačina

    20,- Kč

     

    Výdej             
    • Molekula            11.00 - 11.40
    • Cizí strávníci a nemoc    11.30 - 11.45        
    • ZŠ Chlumec, žáci a zaměst.    11.50 - 14.00
     


    Novinka pro Vaše děti
    Od poloviny září pro dětské strávníky připravujeme ovocný a zeleninový bar. Ovocný má velký úspěch (zejména pomeranče, melouny a blumy), zeleninový bar je zatím trošku méně úspěšný, ale i ten si svoje strávníky najde.:-)
    Dana Sovová
            


    Objednávky jídel: www.strava.cz


    Informace o školní jídelně


    Zařazováni strávníků do věkových skupin ...více

    Vaříme dva druhy jídel ...jak objednávat?

    Informace - způsob platby za obědy převodem na účet ...zde

    Dana Sovová - vedoucí školní jídelny

    Tel.: 734 750 708

    E - mail: jidelna@zschlumec.cz

    Školní jídelna zajišťuje stravování nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale vaří i pro veřejnost.

    Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu

    na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb.

    I. stupeň 7 -10 let

    II. stupeň 11-14 let

    III. stupeň 15 let

    Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce

    (od 1.9.-31.8.) 11 nebo 15 let. Cena obědů je stanovena pro:

    Skupina strávníků            Oběd

    7-10 let                            23,00 Kč

    11-14 let                           26,00 Kč

    15 a více let                    30,00 Kč

    Cizí strávníci                    65,00 Kč

    Svačiny                            20,00 Kč

    čip 115,- Kč

    Změna v prodeji stravného.
    Od měsíce října dochází ke změně v prodeji stravného. Obědy na následující měsíc se prodávají vždy poslední 2 pracovní dny předcházejícího měsíce v době od 7.00 – 8.00 hodin a od 11.15 hod. – 15.00 hodin. 
    Ve výjimečných případech se obědy prodávají i v úterý – od 7.00 – 8.00 hodin a od 11.15 – 14.00 hod.

    První den nemoci lze vydat oběd domů viz.§ 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

    Další dny je nutné oběd odhlásit, nebo zakoupit oběd pro žáka za 60,- Kč /porce dospělá/.

    Zapomene-li strávník čip, u výdeje nahlásí jméno a dostane oběd.

    Výdej obědů denně:         

    • ZŠ Molekula 11,00 - 11,40
    • Cizí strávníci a nemoc    11.30 - 11.45        
    • ZŠ Chlumec, žáci a zaměst.    11.50 - 14.00

     

     

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení