• Cena obědů od 1.9.2020

    Přípravka

    20,- Kč

    7 – 10 let

    20,- Kč

    11 – 14 let

    23,- Kč

    15 a více let

    28,- Kč

    Cizí strávníci 

    58,- Kč

    Svačina

    20,- Kč


    Novinka pro Vaše děti
    Od poloviny září pro dětské strávníky připravujeme ovocný a zeleninový bar. Ovocný má velký úspěch (zejména pomeranče, melouny a blumy), zeleninový bar je zatím trošku méně úspěšný, ale i ten si svoje strávníky najde.:-)
    Dana Sovová
            


    Objednávky jídel: www.strava.cz


    Informace o školní jídelně


    Zařazováni strávníků do věkových skupin ...více

    Vaříme dva druhy jídel ...jak objednávat?

    Informace - způsob platby za obědy převodem na účet ...zde

    Školní jídelna ve složení:

    Dana Sovová - vedoucí školní jídelny

    Ivana Hoppeová - kuchařka

    Pavlína Trávníčková - kuchařka

    Marta Opltová - kuchařka

    Dagmar Křepelková - kuchařka

    David Förster - kuchař

    Tel.: 734 750 708

    E - mail: jidelna@zschlumec.cz

    Školní jídelna zajišťuje stravování nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale vaří i pro veřejnost.

    Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu

    na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb.

    I. stupeň 7 -10 let

    II. stupeň 11-14 let

    III. stupeň 15 let

    Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce

    (od 1.9.-31.8.) 11 nebo 15 let. Cena obědů je stanovena pro:

    Skupina strávníků            Oběd

    7-10 let                            20,00 Kč

    11-14 let                           23,00 Kč

    15 a více let                    28,00 Kč

    Cizí strávníci                    58,00 Kč

    Svačiny                            20,00 Kč

    kreditní karta 38,- Kč /pouzdro 35,- Kč./

    čip 115,- Kč

    Oběd pro žáka v době prázdnin, ředitelského volna a nemoci více jak první den stojí 58,- Kč.

    Změna v prodeji stravného.
    Od měsíce října dochází ke změně v prodeji stravného. Obědy na následující měsíc se prodávají vždy poslední 2 pracovní dny předcházejícího měsíce v době od 7.00 – 8.00 hodin a od 11.15 hod. – 15.00 hodin. 
    Ve výjimečných případech se obědy prodávají i v úterý – od 7.00 – 8.00 hodin a od 11.15 – 14.00 hod.

    První den nemoci lze vydat oběd domů viz.§ 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

    Další dny je nutné oběd odhlásit, nebo zakoupit oběd pro žáka za 58,- Kč /porce dospělá/.

    Ztratí-li žák kartu nebo ji zapomene, obdrží oběd až po skončení výdeje na vydanou náhradní stravenku.

    Výdej obědů denně:

    Cizí strávníci a obědy pro nemocné děti 10.45 hod. - 11.00 hod.

    Molekula 11,00 -11,40 hod.

    ZŠ Chlumec 11.45 hod. - 14.00 hod.

    V době prázdnin výdej obědů od 11,00 do 12,00 hodin.