• Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

    a) adresa pro doručování dokumentů a analogové podobě. Dokumenty v digitální podobě doručované na přenosných technických nosičích dat škola nepřijímá.

    Podatelna

    Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace

    Muchova 228, 403 39 Chlumec

     

    b) úřední hodiny podatelny

    Po – Pá: 6:30 – 12:00  12:45 - 14:00

    Mimo dny státních svátků a v době prázdnin dle telefonické domluvy

     

    c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

    podatelna@zschlumec.cz

     

    d) identifikátor datové schránky:

    5zw3tgu

     

    Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

    Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasíláním zprávy. Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzení splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

     

    e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejích technických, popřípadě jiných parametrů:

    Formáty datové zprávy, které podatelna v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobnosti užívání a provozování ISDS

     

     a) Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)

     b) Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)

    c) Tagged Image File Format (tif/tiff, revize 6 – nekomprimovaný)

    d) JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)

     e) video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2 (mpeg1/mpeg2, ISO/IEC 13818)

     f) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MPEG-1 Audio Layer 2/Audio Layer 3 (mp2/mp3)

     g) Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)

    h) Portable Document Format (pdf) i) Extensible Markup Language Document1 (xml) j) 602XML Filler dokument (fo/zfo)

     

     

    k) Hypertext Markup Language Document (html/htm)

     l) Open Document Text (odt)

     m) Open Document Spreadsheet (ods)

    n) Open Document Presentation (odp)

     o) prostý text (txt)

     p) Rich Text Format (rtf)

     q) MS Word Document (doc/docx)

     r) MS Excel Spreadsheet (xls/xlsx)

     s) MS PowerPoint Presentation (ppt/pptx)

     t) Graphics Interchange Format (gif)

     

    Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 6 MB.

    Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.

     

    f) nakládání s dokumenty

    Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

     

    Škola postupuje podle předešlého odstavce ě, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, uživatelsky nezobrazitelný, obsahuje škodlivý kód a není ve, školou akceptovatelných, formátech.

     

     

     

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení