• Přípravná třída

    Třída byla zřízena se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje v souladu § 47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti Základní školy, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace a žádosti Města Chlumec.

    Do přípravné třídy smí být přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

    O zařazení dítěte do PT ZŠ rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.

    Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí. Maximální počet dětí je 15.


    Přípravná třída má za úkol připravit žáky na vstup do první třídy. Děti během roku získávají dovednosti, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Není to klasická výuka. Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku. Pedagog rozvíjí jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti, předmatematické dovednosti a mnoho dalšího.

    • Učíme se hrou, ale také si hrajeme s hračkami,

    • stavíme ze stavebnice LEGO podle plánku,

    • vyrábíme z papíru i z přírodních materiálů,

    • chodíme do keramické dílny,

    • chodíme na procházky a prozkoumáváme přírodu,

    • cvičíme v tělocvičně,

    • využíváme chodbu u přípravné třídy ke cvičení i hrám,

    • zapojujeme se do všech akcí konaných školou,

    • připravujeme se na projektové dny.

    Níže si můžete prohlédnout některé fotky z průběhu školního roku.

    Fotoalbum

    Režim dne přípravné tříd

    Roční témata

    Projektové dny

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení