• Výchovná poradkyně pro přípravnou třídu a 1. - 4. ročník


  •                                                Mgr. Jana Hromasová


                                                              Konzultační hodiny: dle telefonické nebo e-mailové domluvy


                                                              Telefon: 734 751 283


                                                              E-mail: hromasova@zschlumec.cz   Náplň práce výchovného poradce


   • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky s výchovnými a výukovými problémy – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti,

   • péče o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky,

   • péče o žáky – cizince – pomoc při jejich začlenění do kolektivu, zajištění překladatele,

   • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému,

   • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole,

   • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu,

   • spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, speciálně- pedagogická centra, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež.
    Kontakty 

   Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Ústí nad Labem
   Čelakovského 703/2, Ústí nad Labem 

   Tel.: 475 532 803

   E-mail: usti@pppuk.cz
   Web:
   http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem


    


   Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole a Praktické škole v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

   Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem


   Tel.: 602 894 885, 778 529 650

   E-mail: info@spcusti.cz

   Web: http://spcusti.cz/


    

   Odkazy na další pracoviště a instituce

   Demosthenes: http://www.demosthenes.cz/

   Středisko výchovné péče:   http://www.vuboletice.cz/

   Národní ústav pro autismus: http://www.praha.apla.cz/

    

   Další informace

   Asistent pedagoga: http://www.asistentpedagoga.cz/

   Ministerstvo školství:   http://www.msmt.cz/

   Vyhláška Č. 27/2016 SB., o vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných:

   http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2