• SBÍRKA PRO PSÍ DOMOV V ŘEPNICI

   11. – 13. 11. 2019

   Ve středu 13. listopadu 2019 jsme společně oslavili Světový den laskavosti již tradiční sbírkou pro Psí domov v Řepnici.

   Akce měla opět obrovský úspěch. Děkujeme všem žákům, rodičům a také učitelům, kteří se do sbírky zapojili a před Vánoci dokázali udělat radost opuštěným pejskům a kočičkám.

   Pro darované věci přijela z útulku paní Jana Kymrová a s sebou přinesla malé, asi tři měsíce staré, opuštěné štěňátko, které dostalo jméno Mimčo. Děti si mohly štěňátko pohladit a trochu se s ním i pomazlit. Tento malý veselý psí kluk byl nalezen v ulicích města bez svého pána. Paní Kymrová dětem vyprávěla o jeho nalezení a kladla jim na srdce, aby se o své domácí mazlíčky dobře staraly a láskyplně se k nim chovaly. Pochválila všechny děti, které se zvířátkům věnují a mají je rády. Na závěr své návštěvy vyjádřila za všechna opuštěná zvířata v útulku velký dík všem, kteří se do sbírky zapojili.

   Fotogalerie: https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:80


   SOVA

   9. 9. 2019

        

   Natálka Lüftnerová

   V lese sova pálená,

   polekala jelena.

   Jelen sebou trhnul,

   okamžitě zdrhnul.

    

   Petr Marek

   Sova v noci hlučně houká,

   ze stromu se na svět kouká.

   Při měsíčku vítr fouká.

    

   Matěj Liška

   Sova je nejmoudřejší pták.

   Sovy mají noční zrak.

    

   František Mejstřík

   Vidím výra, dám si sýra.

   Dědeček výreček, není žádný váleček.

    


   MÍT SVĚT PŘEČTENÝ

   7. 9. 2019

   Během uplynulého školního roku 2018/2019 vytvářeli žáci letošní třídy 3. A spolu se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem vzdělávací program „Mít svět přečtený“.

   Žáci se v rámci dílčích aktivit programu seznámili s různými podobami knižního média. Získali povědomí o současné i klasické literatuře pro děti. Seznámili se také osobně s autory a ilustrátory dětských knih. Setkání byla vedena formou workshopů a besed. Žáci řízeně prošli tvůrčími aktivitami, během kterých využívali poznatky získané od tvůrců programu a od profesionálních literárních umělců. Tyto tvůrčí aktivity měly podobu jak slovesnou, tak i výtvarnou. V závěrečné části programu se žáci seznámili s fyzickým procesem tvorby knihy. Zjistili, jakým způsobem se kniha pomocí jehly a příze váže a sami si také knihu vytvořili.

   V červnu žáci představili formou veřejného vystoupení na školní akademii dramatizaci pohádky Tři prasátka. Na základě našeho veřejného vystoupení a předchozích aktivit spojených s projektem jsme vytvořili dětskou knížku, která kombinuje autorský komiks Tři prasátka a jeho divadelní zpracování. Kniha bude obsahovat bohatý obrazový materiál včetně fotografií dětí, jejich kreseb a také seznam autorů knihy (tedy všechny žáky třídy). Vydavatelem knihy bude Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. a kniha vyjde jako oficiální publikace respektující všechny mezinárodní normy pro vydávání knih. Kniha bude opatřena vlastním ISBN (mezinárodní standardní číslo knihy) a její výtisk bude zaslán do Národní knihovny k archivaci. Každý žák obdrží vlastní kopii. Zbylé budou uložené jak ve škole, tak i v ústecké knihovně.                                                       

                                                                                                                                            Jana Hromasová

         


   MLADÍ DESIGNÉŘI ŠKODA AUTO 2019

   22. 6. 2019

   Třída 2. A se v letošním roce zapojila do výtvarné soutěže společnosti ŠKODA AUTO s názvem „Mladí designéři“. Soutěž je určena žákům prvního stupně základních škol. Jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.

   Děti vytvořily modelovou řadu auto ŠKODA pro rok 2222 s názvem „Návrat do budoucnosti“.

   Zde je představení našeho projektu:

   Představujeme řadu modelů ŠKODA roku 2222.

   Pro mimogalaktické lety je určen model MARS vyznačující se vysokou rychlostí a samozřejmě bezpečností.

   Model SATELIT zvládne bezpečný let kolem Země se zastávkou na Měsíci. Vyrábí se na zakázku v různých podobách.

   Velmi oblíbeným modelem je PEGAS. Auto s pohonem křídel a přídavným motorem spalujícím vzduch. Vzhledem k potřebě vzdušného paliva je určeno pouze k pohybu v zemské atmosféře.

   Z řady RETRO si můžete vybrat model sportovní i rodinný s možností dokoupení přívěsu. Ze stejné řady pochází i vozy určené pro hromadnou dopravu.

   Pro obyvatele moře je určen model ZEUS s ponorem až na dno oceánu.

   Fotografie prací si můžete prohlédnout zde: https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:67

   Speciální cenu ŠKODA AUTO pro kategorii jednotlivci i kategorii škol/ týmů vyberou designéři ŠKODA AUTO.

   Podpořte, prosím, náš projekt a hlasujte od 1. 7. 2019 v galerii na webové stránce https://www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/galerie-praci

   Jana Hromasová


   SVÁTEK SV. VALENTÝNA

   14. 2. 2019

   Ve čtvrtek 14. února se děti z 2. A symbolicky připojily k oslavám svátku sv. VALENTÝNA.

   https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:55


   MÍT SVĚT PŘEČTENÝ ANEB „MOJE PRVNÍ KNIHA“

   31. 1. 2019

   Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se žáci třídy 2. A zúčastnili workshopu „Moje první kniha“.

   Hlavním tématem setkání byla jednoduchá forma knižní vazby. Na začátku hodiny žáky paní knihovnice Tereza Kleinová seznámila s druhy knižních vazeb. Blíže představila techniku japonské knižní vazby. V druhé části hodiny měli žáci možnost si vyzkoušet, jak taková knižní vazba vzniká. Výsledkem byly drobné knihy s krásnou titulní stranou.

   https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:52

   Jana Hromasová


   VODA, VODA, VODĚNKA

   7. 1. 2019

   fotografická soutěž

   1. místo         V. Holubová   9. A

   2. místo         P. Lisec   5. A

   3. místo         H. Marková   2. A

   výtvarná soutěž (kategorie A …1. – 3. třída)

   1. místo         N. Lüftnerová   2. A

   2. místo         T. Munčinský   2. A

   3. místo         N. Weisnichtová   2. A

   GRATULUJEME :-)


   MUZEUM ČERTŮ V ÚŠTĚKU

   3. 12. 2018

   V pondělí 3. prosince 2018 navštívili žáci druhých tříd Muzeum čertů v Úštěku.

   Nejdříve si děti prohlédly stálou expozici v městské Pikartské věži. Obdivovaly unikátní soubor výtvarných děl věnovaný čertům, figury čertů i čertic, malby, plastiky i pohyblivé sochy. Děti nejvíce zaujal pohyblivý „Peklém“, svérázné pojetí odčiňování hříchů. Expozicí nás provázel „vrchní čert“ Jaroslav Stejný – zakladatel muzea a zároveň životodárce většiny zdejších čertů.

   Po prohlídce věže pokračovala naše cesta do středověkého sklepení ovládaného čerty. Samotné sklepení má několik pater, spletité chodby a rozličná temná zákoutí. Je ručně vytesané ve skále pod hradem Úštěk. Kdysi sloužilo jako spíž na jídlo a na pití, ale teď zde žijí čerti. Na děti zde čekalo pravé nefalšované peklo.

   Děti navštívily dokonce samotného Lucifera a poslechly si další zajímavé vyprávění o pekle. Došlo i na odhalení hříšníků, které Lucifer následně zavřel do klece pravdy. Z klece byli propuštěni až po zpěvu písničky. Na závěr pomazala čertovská písařka všechny účastníky prohlídky sazemi a milostivě je propustila na denní světlo.

   Prohlídka Muzea čertů se všem dětem velmi líbila a některé z nich si z pekla odnášely i kousek čertovského štěstí.

   https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:47

   Jana Hromasová


   MÍT SVĚT PŘEČTENÝ

   Děti ze třídy 2. A se v letošním školním roce zapojily do programu „Mít svět přečtený“ zaměřeného na cestu knihy od autora až ke čtenáři.

   Ve středu 7. listopadu 2018 se v knihovně Základní školy Chlumec uskutečnila beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou, autorkou půvabných knížek z hmyzí říše "O Květušce a tesaříkovi". Děti zaujaly krásné barevné obrázky, které vytvořila paní ilustrátorka Lenka Grimová. Při besedě s autorkou se dozvěděly, jak probíhá spolupráce mezi spisovatelem, ilustrátorem, grafikem a vydavatelem knih.

   https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:41

   Na tuto besedu navázal Workshop s knihovnicí Terezou Kleinovou. Hlavním tématem setkání byla pohádka a její literární a výtvarné uchopení. Na začátku hodiny proběhla diskuse vztahující se k nejznámějším pohádkám, které mají děti rády. V druhé části hodiny děti tvořily úžasné trojrozměrné koláže českých i zahraničních pohádek.

   https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:44

   Především výtvarné podobě knihy jsme se věnovali i při dalším setkání s autorkou, které se konalo 19. listopadu v Dětském oddělení SVK v Ústí nad Labem. Beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou Markétou Váradiovou děti velmi zaujala. Setkání bylo vedeno formou workshopu a besedy, během kterých autorka seznámila děti s jednotlivými kroky vedoucími k vydání knihy. Děti si pak vyzkoušely práci ilustrátorů. Zároveň si prohlédly prostory Dětského oddělení SVK v Ústí nad Labem a seznámily se s jeho uspořádáním.

   https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:42

   Program „Mít svět přečtený“ má za cíl rozvíjet kladný vztah dětí k literatuře. Děti se naučí základní orientaci v  knižním médiu, naučí se ho číst, dokáží se v něm orientovat. Během výukových lekcí získají inspiraci, kterou využijí při tvorbě své vlastní knihy.

   Jana Hromasová


   SBÍRKA PRO PSÍ DOMOV V ŘEPNICI

   12. – 14. 11. 2018

   V úterý 13. listopadu 2018 jsme společně oslavili Světový den laskavosti sbírkou pro Psí domov v Řepnici. Akce měla obrovský úspěch. Pamlsky, hračky, pelíšky, deky a další potřebné věci pomalu zaplnily celou jednu místnost.

   Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se do sbírky zapojili a před Vánoci dokázali udělat radost opuštěným pejskům a kočičkám.

   V pondělí 26. listopadu naši školu navštívila paní Maskulanisová, která vede útulek pro týraná a opuštěná zvířata v Řepnici …http://www.psidomov.cz/

   S sebou přivedla malou psí slečnu Áju. Děti si mohly fenku pohladit a trochu se s ní i pomazlit. Při besedě paní Maskulanisová dětem kladla na srdce, aby se o své domácí mazlíčky dobře staraly a láskyplně se k nim chovaly. Pochválila všechny děti, které se zvířátkům věnují a mají je rády. Na závěr své návštěvy vyjádřila za všechna opuštěná zvířata v útulku velký dík všem, kteří se do sbírky zapojili.                                                                                               

   Jana Hromasová

   Fotoalbum:https://zschlumec.edupage.org/photos/eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:46                                                                                                                                                                                                                                 


   BESEDA SE SPISOVATELKOU JITKOU VÍTOVOU
   7. 11. 2018


   "Je to tu samý ošklivý brouk,“ naříkala Květuška. Najednou se před ní objevil velký pařez a holčička klopýtla. Celý svět se s ní zatočil. Všechno okolo ní bylo jiné a obyčejná tráva byla vyšší než ona. Něco se muselo stát! „Co se děje? Já to nechápu, já … já jsem se snad … zmenšila!“

   Takto začíná velké dobrodružství sedmileté Květušky, která se přehnaně bojí hmyzu. Zakopnutí o kouzelný pařez ji rázem zmenší a přenese ji do hmyzí říše. Zde zažívá spoustu příhod a seznamuje se s řadou živočichů.

   Ve středu 7. listopadu 2018 se uskutečnila beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou, autorkou půvabných knížek z hmyzí říše "O Květušce a tesaříkovi", „Květuška hledá tesaříka“ a „Květuška se vrací“.  Paní spisovatelka představila dětem i své další tři knížky „Výlet myšky Toničky“, „Život u rybníka“ a „Kamarádi z lesa“.

   Děti měly možnost si knížky prohlédnout a poslechnout si krátkou ukázku z prvního dílu knihy "O Květušce a tesaříkovi". Zaujaly je krásné barevné obrázky, které vytvořila paní ilustrátorka Lenka Grimová. Při besedě porovnávaly prvotní černobílé návrhy budoucích ilustrací s jejich konečnou podobou v knize. Děti se dozvěděly, jak probíhá spolupráce mezi spisovatelem, ilustrátorem, vydavatelem a grafikem, kteří všichni spolupracují na vytvoření knihy.

   V závěru besedy děti hledaly v textu knihy odpovědi na otázky a soutěžily. Odměnou jim byly omalovánky hlavních hrdinů knížek.

   Setkání s Jitkou Vítovou se dětem moc líbilo a již se těší, jak si knížku s chutí přečtou. Přejeme jim při četbě mnoho hezkých zážitků.

   Fotoalbum:https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:41

   Jana Hromasová


    OSLAVTE S NÁMI SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI

   SBÍRKOU PRO PSÍ DOMOV V ŘEPNICI

    13. 11. 2018


   V září tohoto roku se žáci druhých tříd přihlásili k účasti na celonárodním projektu „JSEM LASKAVEC“ … https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/.

   Děti se již od začátku školního roku zapojily do sběrových akcí pořádaných školou. 

   Při sběru starého papíru a pet lahví děti pomáhají životnímu prostředí. Tradičně se s velkým zájmem setkal sběr lesních plodů. Naši druháci nasbírali pro lesní zvířátka celkem 442 kg kaštanů a žaludů.

   V úterý 13. 11. 2018 oslavíme Světový den laskavosti sbírkou dobrot, hraček a dalších potřebných věcí pro útulek pro týraná a opuštěná zvířata v Řepnici. Se Psím domovem v Řepnici spolupracujeme již dlouhých 11 let a sám útulek oslavil v loňském roce 25. výročí své existence ... http://www.psidomov.cz/.                                                                       

    

    Připojte se k nám a oslavme společně Světový den laskavosti sbírkou pro Psí domov v Řepnici. 

    

                         Jana Hromasová

        

   100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

   28.10. 2018 

    

   28. října 2018 si připomínáme zvláště významnou událost. Před 100 lety, v roce 1918, vznikl samostatný Československý stát.

   Děti ze třídy 2. A si tento významný státní svátek připomněly výtvarným zpracováním českého dvouocasého lva, který je jedním ze symbolů Československé republiky. Ve výtvarné výchově vytvořily sérii maleb lví hlavy v barvách trikolóry, které nyní zdobí chodbu školy. V hodinách pracovních činností děti vyrobily trojrozměrné „lví koruny“ ve zlatých barvách objevujících se na Velkém státním znaku republiky Československé.

   Fotogalerie:https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw                                      Jana Hromasová      


                                           

    PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

   11. 6. 2018

    

   V pondělí 11. června navštívili naše prvňáčky zástupci Severočeské vědecké knihovny z Ústí nad Labem s projektem „Pasování prvňáčků na čtenáře“ zaměřeným na rozvoj čtenářské gramotnosti a navázání trvalé spolupráce školy a knihovny.

    

   Pasování proběhlo v královském duchu. Žáci odříkali před samotným panem králem slavnostní slib. Svoji odvahu prokázali polknutím sladké gumové žížaly. Teprve potom je král pasoval na čtenáře, obdaroval je pamětním listem a novou knihou.

    

   Pasování prvňáčků uzavřel krátký animovaný film The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore věnovaný lásce ke knihám a příběhům, kterými nás obohacují a rozšiřují naše obzory.

    

   Všem prvňáčkům přejeme, aby měli ke knihám pěkný vztah a aby je knihy provázely celým životem.                                                Fotogalerie:https://zschlumec.edupage.org/photos/eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:30

   Jana Hromasová

    

     


    

   SOUTĚŽ OCEAN WORLD 2018

   1. 6. 2018

    Žáci třídy 1. A byli úspěšní v celostátní výtvarné soutěži Ocean World 2018.

   Děkujeme všem za podporu při hlasování o nejzdařilejší svět oceánu.

                                                                                                                                                                                Jana Hromasová

    


    

   DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY

   12. 03. 2018

   Již tradičně naše škola připravuje na jaro setkání s malými předškoláky.

   S předškoláky se srdečně přivítali letošní prvňáčci, zdravily se s nimi i děti z přípravné třídy. Do pěti družstev je rozdělili naši nejstarší žáci z devátých tříd – asistenti, průvodci a pomocníci. Ruku v ruce se všichni vydali prozkoumat naši školu.

   Děti si s nadšením zacvičily v tělocvičně s paní učitelkou Ivanou Kislingerovou. Ve třídě 1. A se s paní učitelkou Janou Hromasovou na chvilku vžily do role prvňáčků a vyzkoušely si počítání v různých matematických prostředích vycházejících z Hejného metody. V multimediální učebně na děti čekala paní asistentka Iva Zelenková. S pomocí interaktivní tabule se děti seznámily se zvířátky a zazpívaly si. Také si mohly pohrát a zasoutěžit v přípravné třídě, kde jim s chutí pomáhala paní učitelka Helena Čápová. Ve školním klubu si návštěvníci vyrobili s pomocí paní učitelky Ivy Bělové jarní ovečky. Děti zavítaly také do školní jídelny, kde pro ně naše paní kuchařky připravily výbornou svačinku.

   Přiblížilo se poledne a chodba u šaten se zaplnila malými postavičkami. Dětem při odchodu domů svítila očka radostí... 

   https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:21

   Na všechny předškoláky se budeme těšit již 5. dubna při zápisu do prvních tříd školního roku 2018/2019.                          

   Jana Hromasová

    


    

   ŠKOLNÍ MASOPUST

   13. 02. 2018

   V úterý 13. února 2018 se děti prvního stupně základní školy zúčastnily masopustního průvodu masek městem Chlumec. Byli jsme nadšeni z velkého zájmu dětí, které do školy přišly v tradičních i méně tradičních kostýmech. Od bran základní školy se průvod za doprovodu zpěvu a bubnování přesunul na náměstí, kde propukl pravý maškarní rej ... https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw

    

   Masopust zahrnuje celé období od Tří králů až do začátku postní doby. Klasické masopustní období trvalo tři dny před popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k bohatému obědu. Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také pondělí bývalo ve znamení tance, zábavy a veselí. Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších. Masopust byl zakončen tradičním „pochováním basy“, které symbolizovalo konec tanečních a hudebních veselic. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli vyzváni, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž popeleční středa. S ní začal přísný předvelikonoční půst, který trval 40 dnů. Věřící se během něho měli připravovat na největší křesťanský svátek - Velikonoce.

    Všem zúčastněným moc děkujeme.                                                                           Jana Hromasová


    

   VYSVĚDČENÍ S AMORKEM

   31. 01. 2018

   Ve středu, 31. ledna 2018 dostali naši prvňáčci své první vysvědčení.

   Naučili se pracovat s učebnicemi matematiky, českého jazyka, prvouky a angličtiny. Sčítají a odčítají do dvanácti. Tvoří matematické pyramidy, umí rozkládat čísla, poradí si s praktickými úlohami, které jim sám život nabízí. Soutěží, vyhrávají, učí se i přijmout porážku. V hodinách českého jazyka poznávají písmena, skládají slabiky, domýšlejí příklady a umí pěkně vypravovat. Samostatně přepíší věty a pokoušejí se napsat svá první sdělení. V hodinách angličtiny to jsou první doteky s cizí řečí. Přirozenou aktivitou je zpívání a prvouka. S velkou chutí se těší na hodiny tělesné výchovy. V hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy tvoří krásná umělecká díla. Je radost je při práci pozorovat. Vyzařuje z nich dychtivost po všem novém. A to je dobře. Pokrok v dovednostech je nejzřetelnější právě v první třídě a vysvědčení se stalo jen malým oceněním jejich práce.

   Slavnostnímu předání vysvědčení v letošním roce přihlíželi milí hosté.

   Naši školu navštívila paní Maskulanisová, která vede útulek pro týraná a opuštěná zvířata v Řepnici. S sebou přivedla malého psího svěřence Amorka. Malý tříbarevný pejsek si okamžitě získal srdce všech přihlížejících. Děti si mohly pejska pohladit a trochu se s ním i pomazlit. Amorek byl obdivuhodně trpělivý a klidný. Nechal se škrábat za uchem, hladit po čumáčku a mával u toho vesele ocáskem. Prostě andílek.

   Zástupci žáků naší školy pak předali poukázku v hodnotě částky 10 000 Kč, která byla k tomuto účelu vybrána během Vánočního jarmarku, a přidali navíc pamlsky, piškoty, hračky, pelíšky, deky a další potřebné věci.

   Se Psím domovem v Řepnici spolupracujeme již dlouhých 10 let a sám útulek slaví v letošním roce 25. výročí své existence ... http://www.psidomov.cz/.                                                                                           Jana Hromasová


    

     OSLAVTE S NÁMI SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI

    13. 11. 2017

   Vzpomenete si, kdy se na vás naposledy někdo „jen tak“ vlídně usmál? Kdy jste zaznamenali ve svém okolí úplně obyčejný laskavý skutek? V dnešní uspěchané době, v níž sotva zvládáme každodenní povinnosti, většina z nás nestíhá sledovat, jak se k sobě lidé chovají. Často se stává, že obyčejné laskavé skutky bereme jako samozřejmost.
   V září tohoto roku se naši PRVŇÁČCI přihlásili k účasti na celonárodním projektu „JSEM LASKAVEC“… https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/.

   Děti se již od začátku školního roku zapojily do sběrových akcí pořádaných školou. Aktivně sbírají plastová „Víčka pro Šimůnka“, pro zdravotně postiženého osmiletého Šimona z Ústí nad Labem, který od narození trpí mitochondriálním onemocněním a zároveň centrální svalovou hypotonií. Finanční prostředky za nasbíraná víčka jsou použity na úhradu specializované terapie v lázních Klimkovice, která pomůže Šimůnkovi chodit.

   Při sběru starého papíru děti pomáhají životnímu prostředí a chrání stromy, o kterých se učí v hodinách prvouky.                Snad s největším zájmem se setkal sběr lesních plodů. Naši prvňáčci nasbírali pro lesní zvířátka celkem 664,5kg kaštanů a žaludů.

   V pondělí 13. 11. 2017 oslavíme Světový den laskavosti. Děti si vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek dle vlastního výběru.

                                Připojte se k nám a oslavme společně Světový den laskavosti.

                         Jana Hromasová


   DOPIS RODIČŮM

   25. 9. 2017

    Milé maminky, tatínkové, babičky a dědečkové!

   Už jsme to zvládli. Udělali jsme ten důležitý krok a jsme školáky. Viděli jste naši třídu, poznali jste naši paní učitelku. Navštívil nás pan starosta a paní ředitelka. Potěšily nás pomůcky pro vyučování a krásný pamětní list. Také jste nás fotografovali, abychom jednou, později měli krásné vzpomínky.

   My, prvňáčci se už učíme. Prohlížíme si školu, učíme se poznávat matematiku, český jazyk, prvouku, malujeme, kreslíme, lepíme, zpíváme, cvičíme a hlavně si spolu s paní učitelkou povídáme. Stále nás chválí a brzy přineseme první jedničky.

   Mami, tati, babičko a dědo, líbí se nám ve škole a budeme se snažit, abyste z nás měli velkou radost.

                        Vaši malí školáci