•                                                                         

                                                                       PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

  11. 6. 2018


   


  V pondělí 11. června navštívili naše prvňáčky zástupci Severočeské vědecké knihovny z Ústí nad Labem s projektem „Pasování prvňáčků na čtenáře“ zaměřeným na rozvoj čtenářské gramotnosti a navázání trvalé spolupráce školy a knihovny.


  Pasování proběhlo v královském duchu. Žáci odříkali před samotným panem králem slavnostní slib. Svoji odvahu prokázali polknutím sladké gumové žížaly. Teprve potom je král pasoval na čtenáře, obdaroval je pamětním listem a novou knihou.


  Pasování prvňáčků uzavřel krátký animovaný film The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore věnovaný lásce ke knihám a příběhům, kterými nás obohacují a rozšiřují naše obzory.


  Všem prvňáčkům přejeme, aby měli ke knihám pěkný vztah a aby je knihy provázely celým životem.                     Jana Hromasová


   Fotogalerie: https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:30


   


  SOUTĚŽ OCEAN WORLD 2018

  1. 6. 2018


   Žáci třídy 1. A byli úspěšní v celostátní výtvarné soutěži Ocean World 2018.

  Děkujeme všem za podporu při hlasování o nejzdařilejší svět oceánu.

                                                                                                                               Jana Hromasová

   

                                                       SOUTĚŽ OCEAN WORLD 2018


  11. 05. 2018  Žáci prvních tříd se zúčastnili soutěže Ocean World 2018 organizované společností vyrábějící lepidla UHU.


  Nyní můžete podpořit díla našich školáků svým "lajkem". 


  •Stolní fotbal vyhrává 10 fotografií, které získají největší počet „lajků“


  •Hlasování bude probíhat do 1. 6. 2018                                             


  •Vyhodnocení soutěže proběhne 1. 6. 2018 na www.facebook.com/UHU.cz.


  Dejte "like" světu oceánu, který vytvořili naši prvňáčci a pomozte jim vyhrát jeden z 10 stolních fotbalových stolů UHU.


  Hlasovat můžete zde: https://www.facebook.com/UHU.cz/

                                                                                                                                                                           Jana Hromasová


        


                                                       DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY

                                                                    12. 03. 2018

  Již tradičně naše škola připravuje na jaro setkání s malými předškoláky.

  S předškoláky se srdečně přivítali letošní prvňáčci, zdravily se s nimi i děti z přípravné třídy. Do pěti družstev je rozdělili naši nejstarší žáci z devátých tříd – asistenti, průvodci a pomocníci. Ruku v ruce se všichni vydali prozkoumat naši školu.

  Děti si s nadšením zacvičily v tělocvičně s paní učitelkou Ivanou Kislingerovou. Ve třídě 1. A se s paní učitelkou Janou Hromasovou na chvilku vžily do role prvňáčků a vyzkoušely si počítání v různých matematických prostředích vycházejících z Hejného metody. V multimediální učebně na děti čekala paní asistentka Iva Zelenková. S pomocí interaktivní tabule se děti seznámily se zvířátky a zazpívaly si. Také si mohly pohrát a zasoutěžit v přípravné třídě, kde jim s chutí pomáhala paní učitelka Helena Čápová. Ve školním klubu si návštěvníci vyrobili s pomocí paní učitelky Ivy Bělové jarní ovečky. Děti zavítaly také do školní jídelny, kde pro ně naše paní kuchařky připravily výbornou svačinku.

  Přiblížilo se poledne a chodba u šaten se zaplnila malými postavičkami. Dětem při odchodu domů svítila očka radostí... https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:21

  Na všechny předškoláky se budeme těšit již 5. dubna při zápisu do prvních tříd školního roku 2018/2019.                          

  Jana Hromasová


                                                   ŠKOLNÍ MASOPUST

  13. 02. 2018