•                                                                                         

  DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY

  12. 03. 2018

  Již tradičně naše škola připravuje na jaro setkání s malými předškoláky.

  S předškoláky se srdečně přivítali letošní prvňáčci, zdravily se s nimi i děti z přípravné třídy. Do pěti družstev je rozdělili naši nejstarší žáci z devátých tříd – asistenti, průvodci a pomocníci. Ruku v ruce se všichni vydali prozkoumat naši školu.

  Děti si s nadšením zacvičily v tělocvičně s paní učitelkou Ivanou Kislingerovou. Ve třídě 1. A se s paní učitelkou Janou Hromasovou na chvilku vžily do role prvňáčků a vyzkoušely si počítání v různých matematických prostředích vycházejících z Hejného metody. V multimediální učebně na děti čekala paní asistentka Iva Zelenková. S pomocí interaktivní tabule se děti seznámily se zvířátky a zazpívaly si. Také si mohly pohrát a zasoutěžit v přípravné třídě, kde jim s chutí pomáhala paní učitelka Helena Čápová. Ve školním klubu si návštěvníci vyrobili s pomocí paní učitelky Ivy Bělové jarní ovečky. Děti zavítaly také do školní jídelny, kde pro ně naše paní kuchařky připravily výbornou svačinku.

  Přiblížilo se poledne a chodba u šaten se zaplnila malými postavičkami. Dětem při odchodu domů svítila očka radostí... https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:21

  Na všechny předškoláky se budeme těšit již 5. dubna při zápisu do prvních tříd školního roku 2018/2019.                          

  Jana Hromasová


                                                   ŠKOLNÍ MASOPUST

  13. 02. 2018