• 2. schůze Školního parlamentu

    30. 5. 2019

    Schůze se zúčastnil zástupce vedení školy Mgr. et Bc. Petr Dušánek, aby se vyjádřil k závěrům z 1. schůze Školního parlamentu.

       A)  Častější kontrola a doplňování hygienického vybavení na WC.

    Vyjádření vedení školy: Kontrola již probíhá. Požádáni o spolupráci zástupci tříd na řešení problému nesmyslného vymotávání rolí papíru na WC, které se často opakuje.

       B)   a C) Přístup na internet (wi-fi) během vyučování v případě, že mají žáci za úkol vyhledávat data a informace.

    Přístup na internet (wi-fi) o přestávkách.

    Vyjádření vedení školy: Wi-fi síť pro žáky bude fungovat od září 2019 především pro studijní účely. Používání wi-fi o přestávkách bude testováno.

    D)Možnost dělat si zápisy během výuky do notebooku či tabletu.

    Vyjádření vedení školy: Ano, se souhlasem učitele v daném předmětu. 8. a 9. ročníky v podstatě bez problému. V nižších ročnících nutné přihlédnutí k hledisku učení se psaní.

    WC je již opraveno.

    Schůze se zúčastnilo 9 žáků a žákyň.

    Konkrétní projednané a odhlasované návrhy Školním žákovským parlamentem:

    Vyčlenění prostoru a zajištění souprav, kde by si mohli žáci o přestávkách společně sednout. Pro 7 žáků, proti 2 žáci.

    Vyjádření vedení školy: Vzhledem k době, kterou žák sedí během dne v lavici, je žádoucí kompenzace jinou-odlišnou pohybovou aktivitou. Také právě probíhají opravy venkovního prostoru mezi pavilony II. stupně a pavilonem tělocvičen, které budu sloužit jako další prostor, kde se budou moci žáci pohybovat o přestávkách a bude se tam dát i sedět. Jako další návrh vedení školy, je vytvoření učeben s odlišným pojetím struktury rozmístění a pracovních pozic žáků a učitelů.