• Konzultační hodiny učitelů

     

     

    Den

    Od -do

    S u c h á  Lenka

     

    po domluvě

    D u š á n e k  Petr

     

    po domluvě

    B ě h o u n k o v á  Vladimíra

    ČT

    13-14

    Č á p o v á   Helena

    PO

    po domluvě

    Č e r n ý   Patrik

    PO

    7-7,30 a po domluvě

    D y n t a r o v á  Jaroslava

    ST

    14-15 a po domluvě

    G a j d o š o v á   Naděžda

    ST

    7-7,40

    H r a b á n e k Tomáš

    ČT

    14-14,45

    H r o m a s o v á   Jana

    ÚT

    13-13,45 a po domluvě

    Ch m e l í k o v á  Zdeňka

    ÚT

    14-14,45 a po domluvě

    K a r a f f o v á  Lucie

    ST

    13-13,45

    K a r e š o v á  Hana

    ČT

    13-14

    K i m l o v á  Zdeňka

    PO

    13-14

    K i s l i n g e r o v á  Ivana

    ČT

    13-14

    K o k o š k a  Jakub

    PO

    13-14

    K u b í k o v á Ivana

    ÚT

    13-14

    L o r e n c o v á  Soňa

    PO

    13,20-14 a po domluvě

    M a g a s a n i k o v á  Kamila

    ÚT

    13-13,30

    N o v á k  Štěpán

    ČT

    13,40-14,30 a po domluvě

    R y s o v á  Dana   po domluvě

    S l á d k o v á  Veronika

    PO

    13-13,30

    Š a f r á n k ov á  Klára

    PO

    13-14

    Š p i č k o v á  Kamila

    PO

    13-14

    Š p o n a r o v á  Andrea

    ČT

    13-14

    V e d r a l o v á  Pavlína

    7-7,40