• Zápis

     • Zápis dětí do 1. tříd

      Podání žádosti (v termínu od 1. 4. 2020 do 19. 4. 2020)
      Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

      1. do datové schránky školy (číslo datové schránky 5zw3tgu)
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  e-mailová adresa:  zapis@zschlumec.cz

      Pokud by byl e-mail bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 
      3. poštou na adresu Základní škola, Muchova 228, 403 39  Chlumec 
      4. osobní podání (po telefonické domluvě do kanceláře EÚ, tel. 734 751 283 nebo do schránky na budově školy)

      Pozn. Povinností školy je přijmout děti ze spádové oblasti.
      Další potřebné náležitosti týkající se přidělení registračního čísla proběhnou v termínu, který bude včas uveden na webových stránkách školy.
      www. zschlumec.cz

      Informace a formuláře k vyplnění...zde

       

       

     • Žádost o ošetřovné

     • Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvedávat v kanceláři školy od středy 11.3. od 8,00 do 12,00 hodin.

      Žádost si můžete stáhnout a předvyplnit ...PDF

      Více na telefonu 734 751 283

     • Škola jinak

     • Vážení rodiče,

      je to více jak 2 týdny, co se v celém státě zavřely školy a všichni jsme bez nějaké přípravy ze dne na den začali s ,,domácí výukou“. Nikdo z nás si netroufáme odhadnout, jak dlouho to potrvá.

      Dovolte, abych Vám všem touto cestou poděkovala za Vaši trpělivost a spolupráci. Víme, že je domácí vyučování na úkor Vašeho času, Vaší práce a s některými dítky na úkor Vašich nervůJ.

      Hned od prvních dnů koronavirové krize se každý učitel zhostil výuky na dálku díky digitálním inovacím způsobem, který mu vyhovuje, který zvládá a na kterém se třeba domluvil s rodiči.

      Jsme si vědomi toho, že někteří žáci mají omezený přístup k technice či k aplikacím, proto využíváme takových prostředků, aby si žáci mohli vybrat. Určitě máme všichni přístup na EDUPAGE. Komunikujeme mezi sebou, vyhodnocujeme situaci, snažíme se posílat materiály k výuce s mírou a to tak, aby děti samy učivo zvládaly a zároveň těm, co se chtějí vzdělávat více, posíláme učivo rozšiřující. Je na místě, aby se i v tomto případě výuka diferencovala.

      Někdo posílá učivo e-maily, někdo přes úkoly v EDUPAGE, jsou učitelé, kteří se pravidelně setkávají se svými žáky prostřednictvím videokonferencí, mají vytvořené skupiny přes messenger, facebook, WhatsApp, sdílí výuková i motivační videa. Učitelé používají spoustu různých výukových portálů, které si doporučují navzájem a zrovna tak je doporučují žákům a jejich rodičům. Plzeňské nakladatelství FRAUS dalo zdarma k užívání veškeré své elektronické učebnice, dále poskytlo zdarma vzdělávací portál FRED pro online komunikaci učitelů s žáky a portál Škola s nadhledem pro domácí procvičování učiva rodičů a jejich dětí, takové nabídky přicházejí i od ostatních nakladatelství. Někteří z vás určitě využíváte televizní vysílání  Čt2  UčíTelka a Škola doma pro ty starší.

      Pokud budete mít problém s učivem, spojte se e-mailem, telefonicky…s učitelem, s námi, jsme tu pro děti, rádi pomůžeme!

      V souvislosti s přerušením výuky jsme si uvědomili, o jakou spoustu společných školních akcí přijdeme. Třeba letité  setkávání s předškoláky, Den otevřených dveří, klasický zápis prvňáčků, školy v přírodě, sportovní kurzy, exkurze, tradiční loučení s deváťáky na červnové školní akademii…Je to smutné, ale víme, že jsou odvětví, kde se setkávají s mnohem vážnějšími ,někdy až existenčními problémy.

      Jde přece o zdraví nás všech! Abychom vše ve zdraví přežili, přejiVám pevné nervy a pokud to jen trochu půjde, rodinnou pohodu. Nezapomeňte na pravidelné procházky v přírodě. Máme výhodu. Do lesa, na louku, k rybníku nemusíme vyjíždět autyJ. Povídejte si s dětmi, zacvičte si, využijte času, který s dětmi trávíte.

      Věřte, že se všichni moc těšíme, až se vše navrátí k normálu. Těšíme se na plné chodby a třídy dětí.

      Zdraví všem!

      Lenka Suchá

       

     • Česká televize spustí vyučování prostřednictvím obrazovky

     • Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

     • Zrušení pobytu v Itálii

     • Vážení rodiče,
      vzhledem k závažnosti situace ve světě v souvislosti s koronavirem rušíme letošní pobyt v Itálii. Vaše dosavadní platba Vám bude z účtu školy zaslána na Váš účet.

      Vedení školy

     • ŠD- informace pro rodiče

     • Poplatek za školní družinu za březen bude převeden na měsíc duben.

     • Informace pro rodiče

     • Vážení rodiče,

      na základě informací z MŠMT,  MPSV, MZDR a dnešní mimořádné provozní porady Vám oznamujeme, že:

      • Škola, školní jídelna a tělocvična jsou pro všechny děti, žáky a nájemce školních prostor uzavřené do odvolání
      • Výuka na dálku, zadávání úkolů a jejich odevzdávání bude probíhat formou školního informačního systému, zaměříme se na to podstatné, pro žáka důležité
      • Učivo bude zasíláno jak žákům, tak i rodičům, z tohoto důvodu budete dostávat větší množství zpráv. Chceme, aby se úkoly k žákovi skutečně dostaly a abyste měli i vy kontrolu nad doplňováním zadaného učiva
      • Mimořádná situace není důvodem k tomu, aby se děti přestaly vzdělávat
      • Zadané učivo může být po příchodu do školy zkoušeno
      • Pokud budou mít žáci dotazy k probíranému učivu, jsou jim vyučující k dispozici ve všední dny od 8:00 do 13:00 na e-mailu, EduPage nebo telefonu
      • Vzniklou situaci řeší škola s nejvyšším akcentem v zájmu dítěte
      • Pokud žáci nechodí do školy, neznamená to, že jsou v karanténě. Poučte i vy Vaše děti o zvýšené hygieně, děti by také neměly navštěvovat dětské skupiny, měly by se vyhýbat marketům a všem místům, kde je vyšší kumulace lidí
      • Dětem prospěje pohyb v přírodě, správné stravováním s dostatkem vitamínů
      • Kontrolujte denně zprávy a webové stránky školy vzhledem k zadávání úkolů a novým informacím, které se do školy dostanou z MŠMT, MPSV, MZDR

      Děkujeme za spolupráci.

      Vedení školy

     • Uzavření tělocvičen

     • Po dobu platnosti Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN budou tělocvičny ZŠ uzavřeny (opatření se týká i pronájmů pro veřejnost).

     • Obědy - ŠJ

     • Po dobu uzavření školy budou obědy automaticky odhlašovány a peníze zůstanou na účtu strávníka.

     • Uzavření školy od 11.3.2020

     • Podle rozhodnutí vlády ČR se od středy 11.3.2020 ruší výuka na všech základních školách a to na dobu neurčitou. Škola bude uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny. Pro další informace sledujte prosím webové stránky školy.

      Děkujeme za pochopení

     • Školní kolo recitační soutěže

     • Ve dnech  5. a 6.3. proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 28 žáků.

      Výsledky - umístění:   
      0. kategorie  (1. třídy)  
      1. Škrletová Anežka
      2. Pokšteflová Ema
      3. Stiborová Aneta

      1. kategorie (2. a 3. ročník)   
      1. Kozák Martin
      2. Vrzalová Evelína
      3. Nevřivý Marek

      2. kategorie (4. a 5. ročník)   
      1. Červená Štěpánka
      2. Chvátalová Anna
      3. Čejková Petra

      V oblastním kole v Ústí n. L. (21. 3.) budou naší školu reprezentovat 4 žáci z 1.a 2.kategorie, kteří se umístili na 1. a 2.místě.

     • Počítačová bezpečnost prakticky

     • Počítačová bezpečnost prakticky

      Seminář opět povede zkušený lektor Ing. Karel Klatovský - Learning Solutions Specialist – Microsoft. Seminář bude zaměřen na praktické nastavení operačního systému vzhledem k bezpečnosti především vašich dětí. Určitě bude dostatek prostoru pro vaše otázky.Seminář proběhne 8.4. od 16,30 do 18,30 v počítačové učebně naší školy – káva, čaj a malé občerstvení je zajištěno.Na seminář se hlaste na odkaze níže (v počítačové třídě je 28 míst)

      https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ii6JI1p0iE-GPomZijQmt4EhF7F-VzVItRSDvd4hTHJUMlhYMEwyQVY2MVhWMVFDWEZRUks0MDk5Wi4u

      nebo e-mailem na adresu dusanek@zschlumec.cz.

     • Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

     • 5. března 2020 se uskutečnilo v ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Žáci 6. A  Anna Kuželková a Vladimír Kuželka obsadili 1. místo s postupem do krajského kola, Vládík byl vyhodnocen jako absolutní vítěz. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT České republiky.

     • Informace v souvislosti s onemocněním Covid - 19

     • Žáci byli dnes poučeni o zvýšené hygieně, zejména o správném mytí rukou. Dále byli upozorněni na to, že by s respiračním onemocněním měli zůstat v domácím ošetřování.
      Vážení rodiče, pokud byly vaše děti uvolněné z výuky a trávily s vámi dovolenou v období posledních dvou týdnů v rizikových oblastech s výskytem koronaviru, oznamte tuto skutečnost co nejdříve vedení školy. Děkujeme za spolupráci.

      V současné době nejsou vyhlášena pro naši školu žádná omezení v souvislosti s výskytem virového onemocnění Covid – 19.​​​​​​​

      Vedení školy

      Jak si správně mýt ruce

      Jak dezinfikovat ruce

      10 základních zásad při respiračních onemocnění