• Jedna učitelka ve třech třídách ve stejném čase i u dětí doma – jde to!

     • Netradiční doba si žádá netradiční řešení. Dětské skupiny ve škole mohou mít maximálně 15 žáků. Pedagogičtí pracovníci by se v těchto skupinách neměli střídat. Naše paní učitelky nechtějí připravit žáky, kteří nejsou s nimi ve skupině o svoji výuku, proto organizují videovýuku pomocí IT technologií, ke které se může připojit najednou více dětských skupin, a učitelky jsou takto v kontaktu se všemi žáky nejen ve škole, ale i s těmi, kteří pokračují ve výuce z domova.

     • Tak to začalo...

     • Rozestupy, roušky, dezinfekce...jde to :-)

     • Dobrovolná školní docházka od pondělí 25. 5. 2020

     • Informace pro rodiče

      • K 25. 5. je přihlášeno 168 žáků z 1. stupně.
      • Žáky si 25. 5. v 8 hodin odvede z daného stanoviště v areálu školy třídní učitelka.
      • Na stanovišti dodržují žáci rozestupy alespoň 2m.
      • Roušky – minimálně dvě, zejména děti, co zůstávají i na odpolední činnost, roušky povinné ve společných prostorách školy – WC, chodby, jídelna, při skupinové práci ve třídě apod.
      • Čestné prohlášení (bezinfekčnost) s datem 24. 5. nebo 25. 5. odevzdá na stanovišti žák paní učitelce. Kdo nebude mít vyplněné, rodičem podepsané čestné prohlášení, nebude vpuštěn do budovy školy, vrátí se domů. Proto doporučujeme, aby mladší děti doprovázel na stanoviště rodič.
      • Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům. Rodičům je vstup do školy zakázán.
      • Žáci se přezují za dveřmi určeného vchodu, boty si odnášejí do třídy.
      • Žáci budou vyučujícími poučeni o důsledném dodržování hygieny.
      • Žák porušující hygienická pravidla může být vyloučen ze školní skupiny.
      • Žák si přinese všechny učebnice a sešity.
      • Dopolední vzdělávací činnosti zaměřenou na opakování a procvičování učiva zabezpečují třídní učitelky a asistentky pedagoga v úzké spolupráci s TU. Obsah učiva se bude shodovat s obsahem učiva, které žák vzdělávající se doma obdrží od své vyučující.
      • Odpolední činnosti zabezpečují vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.
      • Obědy probíhají za dohledu pedagogických pracovníků dle daného časového harmonogramu, který je nutné z organizačních důvodů důsledně dodržovat, týká se též žáků – cizích strávníků
      • Žáci budou opouštět školu podle Vašich požadavků na závazné přihlášce.
      • Výuka ZUŠ, oddíl volejbalu – děti odevzdají vedoucí odpolední skupiny lísteček s požadavkem na odchod žáka ze skupiny (jméno, příjmení, důvod opuštění skupiny, datum, čas, podpis rodičů), dítě samo odejde, do skupiny se již tento den nesmí vrátit.
      • Uvolnění žáka z dop. nebo odp. činnosti z důvodu lékařského vyšetření – lísteček od rodiče, na základě kterého dítě opustí skupinu (jméno, příjmení, důvod opuštění skupiny, datum, čas, podpis rodičů).
      • Evidence docházky do školy bude probíhat jak v rámci dopolední činnosti, tak v rámci odpolední činnosti. Pokud žák z jakéhokoliv důvodu do školy nepřijde, omluvte jej buďto přímo TU nebo přes EU (734 751 283).
      • Odpolední činnost - v případě příznivého počasí se bude odpolední činnost konat v areálu. školního nebo dětského hřiště, zde si mohou rodiče vyzvednout dítě osobně nebo dítě na lísteček půjde domů samo.V případě nepříznivého počasí budou děti před bočním vchodem předány v 16 hodin rodičům, pokud nemají na přihlášce uveden samostatný odchod.
      • Další podrobné informace je možné získat přímo od TU Vašich dětí.

      Třídy, herny, WC a další prostory školy jsou vybaveny papírovými ručníky, mýdly, dezinfekčními gely na ruce, dezinfekcí na otírání lavic, klik, vodovodních baterií apod.

      L. Suchá

      STANOVIŠTĚ ŽÁKOVSKÝCH SKUPIN OD 25. 5. v 8 hodin

      Přípravka – zadní vchod u tělocvičny

      1. A – školní hřiště - pod basketbalovým košem

      1. B -  školní hřiště - u fotbalové branky                    

      2. A  - školní hřiště - chodník vedle univerzálního hřiště

      2. B -  před bočním vchodem do jídelny (školní družiny)                      

      3. A -  před hlavními dveřmi do školy

      3. B  - před hlavním vchodem do školy na chodníku před sborovnou (chodník pokračuje ke schodům směr k bytu pana školníka)                    

      4. A – spodní vchod do školy – u bytu pana školníka

      4. B -  spodní vchod do školy – před bytem pana školníka u branky

      5. A -  prostor před hlavním vchodem za branou u 1. záhonu

      5. B -  prostor před hlavním vchodem před branou do školy                  

     • Informace ze školní jídelny

     • Opatření ve školní jídelně v době pokoronavirové

      •    Vydezinfikovaný prostor školní jídelny, včetně klik a madel.

      •    Zajištění dezinfekce při vstupu do jídelny, označení rozestupů na podlaze.

      •    Označení míst určených ke stravování v metrové vzdálenosti.

      •    Odstranění dochucovadel, příborů a táců z jídelny.

      •    Odstranění nápojového vířiče z jídelny.

      •    Zajištěná dezinfekce stolů a židlí po každé skupině strávníků.

      Informace k opatření proti šíření koronavirové infekce pro cizí strávníky

      •    Prosím, dodržujte čas určený k výdeji, pro cizí strávníky - od 10.45 do 11.10 hod

      •  Před vstupem do jídelny použijte dezinfekci, po vstupu dodržujte rozestupy podle barevného značení na podlaze.

      •    Jídlonosič nedávejte na stůl, připravte si ho na pultu k tomu určeném.

      •    Nádoby na jídlo si od vás převezme paní kuchařka v rukavicích.

      •    Pokud budete jíst v jídelně, dostanete tác s příborem, ubrouskem a s pitím  od paní kuchařky.

      •     Místa určená k sezení jsou označena barevně.

           Přejeme Vám dobrou chuť!
           Dana Sovová - vedoucí ŠJ

     • Informace k zahájení provozu školní jídelny

     • Od 25.5.2020 začínáme konečně vařit a už se na Vás těšíme.
      •  Obědy přihlašujte do středy 20.5.2020.
      •  Děti s účastí na dopolední vzdělávací činnosti mají nárok na dotovanou stravu. Týká se žáků prvního stupně a žáků 9.tříd.
      •  Ostatní žáci si mohou koupit oběd za cenu cizího strávníka, tj. 52Kč, oběd si odnesou domů v jídlonosiči. Oběd není možno přihlásit přes účet strávníka, z důvodu jiné ceny oběda je nutné přijít osobně do kanceláře ŠJ. Tyto obědy se budou vydávat v době určené cizím strávníkům, bude upřesněno.      
      •  Dospělé strávníky prosím, aby si obědy přihlásili sami nebo si telefonicky objednali v kanceláři školní jídelny. Telefon 734750708.

      Hezký den,

      Dana Sovová.

     • Konzultace pro rodiče

     • Vážení rodiče,

      konzultace k hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí  proběhnou ve čtvrtek 11. 6. od 15 do 18 hodin.

     • Setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd a budoucí přípravné třídy

     • Vážení rodiče,

      setkání rodičů žáků budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy

      se  uskuteční 18. 6. 2020 v 16.00 ve školní jídelně.  

      Vzhledem k současné situaci bude možná  účast  pouze jednoho z rodičů bez přítomnosti dítěte.

     • ŠD- informace pro rodiče 1. a 2. třídy

     • Vážení rodiče,

      prosím o zaslání informace /do konce května/ na emailovou adresu  ruzickova@zschlumec.cz , zda máte zájem pro Vašeho syna /dceru/ ve školním roce 2020/21 o školní družinu.

      Jméno a příjmení dítěte,  třída , mám /nemám/ zájem o ŠD

       

                                                                                     děkuji Růžičková Helena

                                                                                          ved. vychovatelka

     • 25. 5. zahajuje ZŠ činnost školních skupin pro žáky 1. stupně

     • Vážení rodiče,

      od 25. 5. zahajuje ZŠ činnost školních skupin pro žáky 1. stupně. Účast žáků na vyučování  bude dobrovolná. Z organizačních důvodů je třeba v případě zájmu o vzdělávání dítěte ve škole od 25. 5.  do 30. 6. 2020 odevzdat vyplněný přihlašovací formulář, který máte společně s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  dítěte v příloze této zprávy.

      Dovolte, abychom Vás ve stručnosti seznámili s organizací výuky, která bude probíhat ve dvou časových pásmech. Pravidelně každý pracovní den.

      Dopolední činnost  od 8 do 12 hodin /vzdělávací aktivity zaměřené na hlavní předměty – ČJ, M, PŘV, VL, Prvouka,  AJ/

      budou zajišťovat třídní učitelky tehdy, když bude více jak 50% žáků třídy ve škole. Potom nebude s vyučující probíhat domácí online výuka formou videokonference, splněné úkoly z domova budou žáci odevzdávat třídní učitelce podle jejích dalších pokynů. V případě většího počtu školních skupin budou vyučovat též učitelé 2. stupně, asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD. Tito pedagogičtí pracovníci budou mít veškeré podklady od třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů.

      Odpolední činnost od 12 do 16 hodin /vzdělávací aktivity a zájmová činnost/

      budou zajišťovat vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.

      Pedagogičtí zaměstnanci přiděleni ke skupině by se neměli měnit.

      Přestávky a odpolední činnosti se budou v případě příznivého počasí uskutečňovat venku, možno však pouze v areálu školy.  Tělesná výchova a zvýšená fyzická aktivita je zakázána.

      Ranní družina nebude poskytována.

      Školní skupina

      • Maximálně 15 žáků.
      • Složení skupin bude neměnné až do 30. 6.
      • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020

      Stravování

      Od 25. 5. pro žáky navštěvující školní skupiny a pro cizí strávníky. Vařit se bude 1 druh jídla. Svačiny se do 30. 6. připravovat nebudou, žák si přinese svačinu vlastní.

      Hygienická opatření

      Vzhledem k zajištění bezpečnosti všech zúčastněných /žáci, zaměstnanci školy/ bude nutné přísné dodržování hygienických zásad:

      • Neshlukování se před školou ani v prostorách školy, dodržování rozestupů alespoň 2m
      • Časté mytí rukou /dezinfekci na ruce zajišťuje škola/
      • Přezouvání  se/vchod do školy bude určen podle vybrané učebny, prostor pohybu žáků bude vymezen/
      • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám


      • Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky /ve třídě při frontální výuce nebude povinné/
      • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
      • Časté větrání učeben bude zajištěno
      • Bude zajištěno bezpečné rozmístění lavic /1žák v 1 lavici/


      Informace o hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí zveřejníme v průběhu příštího týdne.

      L. Suchá

      Zpracováno dle manuálu z MŠMT – Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, s nimiž se můžete seznámit na webu školy.

      Přílohy:

      Závazná přihláška do žákovské skupiny

      Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  dítěte

      MŠMT ČR - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

     • Výuka žáků 9. tříd od 11. 5. 2020

     • Vážení rodiče,

      podrobné informace k výuce žáků 9. tříd včetně formuláře ,,Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ obdržíte dnes prostřednictvím třídních učitelů Vašich dětí.

      L. Suchá