• Gratulace žákům

     • Gratulace žákům devátých tříd k úspěšnému  zvládnutí  přijímaček  na střední školy a žákům

      5. tříd, kteří byli přijati na víceletá gymnázia.

      Všichni žáci 9. tříd byli na SŠ přijati.

      Za zmínku stojí pořadí žáků po absolvování  přijímacího řízení z celkového počtu zúčastněných.

      Velkou radost určitě mají (máme i my :-)):

      Eliška Berková z 5. A    Gymnázium  Jateční -     1. místo ze 158

                                                Gymnázium  Stavbařů - 2. místo ze 139

      Vojtěch Novák z 9. A -  Gymnázium  Jateční     - 1. místo ze 234

      Poděkování za pěknou prezentaci školy patří nejen žákům, kteří se po celá léta zodpovědně učili, reprezentovali školu v soutěžích, dělali nám radost, dík patří též jejich učitelům, kteří tyto žáky dosud učili a jejich rodičům, kteří je v jejich úspěšném tažení podporovali.

      L. Suchá

     • Ředitelské volno

     • Vážení rodiče,
      na dny 29. 6.  a  30. 6. 2020 je stanoveno ředitelské volno z důvodu havárie – únik vody v zemi pod pavilonem  1. stupně. Je třeba co nejdříve zahájit rekonstrukci potrubí,  jde o technicky a časově náročnou opravu. Školní rok bude ukončen rozdáním vysvědčení dne 26. 6. 2020.

      L. Suchá

     • Informace k cykloturistickému kurzu

     • Informace se týkají pouze již přihlášených žákyň a žáků - informace zde.

     • Šachisté opět bodují

     • V sobotu a v neděli (6.-7.6.2020) se odehrál v Chomutově Krajský přebor žáků. V kategorii 10-12 let zvítězil
      L. Novák z SK Šachy Chlumec lepším hodnocením před J. Jakubem z Klášterce nad Ohří. Hrálo se 7 kol a oba získali 5 bodů. Třetí skončil O. Pavelka z Chlumce se 4 body. L. Novák se probojoval na mistrovství Čech, které se odehraje na podzim. Hrát se bude v Praze nebo ve Špindlerově Mlýně. Děkujeme p. Stiborovi a p. Pavelkovi za odvoz na Krajský přebor žáků do Chomutova. 
      Na začátku nového školního roku opět zahájí činnost šachový kroužek při ZŠ a SK Šachy Chlumec. Nováčci jsou vítáni.Na šachový letní tábor pojede O. Stibor, O. Pavelka,
      V. Nacházel a jeho bratr Vojta. N
      a tábor pojedou také S. Borovanský a M. Polák, oba bývalí žáci ZŠ Chlumec. Tábor je dotován 1000 Kč na účastníka Městem Chlumec.
      Za  SK Šachy Chlumec Z. Mittelbach

     • Třídnické hodiny a konzultace pro 6.-8. ročník

     • Třídnické hodiny a konzultace pro přihlášené žáky proběhnou takto:

      • 6.A, 6.B a 7.A úterý  9. a 16.6.2020 od 8,30 do 10,45 hodin.
      • 7.B, 8.A a 8.B čtvrtek 11. a 18.6.2020 od 8,30 do 10,45 hodin.

      Všichni žáci budou před vstupem do školy odevzdávat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ podepsané zákonným zástupcem s datem nástupu do školy.
      Bez tohoto ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ nebude žák do školy vpuštěn. 

      Žák musí mít s sebou roušku – ústenku. 

      Ve škole je k dispozici dostatek hygienických potřeb a dezinfekce. 

      Stravování nebude poskytováno. 

      ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ si můžete stáhnout zde.

      V případě, že nemáte možnost si prohlášení vytisknout, je možné si je vyzvednout v kanceláři ve škole.