• Gratulace žákům

     • Gratulace žákům devátých tříd k úspěšnému  zvládnutí  přijímaček  na střední školy a žákům

      5. tříd, kteří byli přijati na víceletá gymnázia.

      Všichni žáci 9. tříd byli na SŠ přijati.

      Za zmínku stojí pořadí žáků po absolvování  přijímacího řízení z celkového počtu zúčastněných.

      Velkou radost určitě mají (máme i my :-)):

      Eliška Berková z 5. A    Gymnázium  Jateční -     1. místo ze 158

                                                Gymnázium  Stavbařů - 2. místo ze 139

      Vojtěch Novák z 9. A -  Gymnázium  Jateční     - 1. místo ze 234

      Poděkování za pěknou prezentaci školy patří nejen žákům, kteří se po celá léta zodpovědně učili, reprezentovali školu v soutěžích, dělali nám radost, dík patří též jejich učitelům, kteří tyto žáky dosud učili a jejich rodičům, kteří je v jejich úspěšném tažení podporovali.

      L. Suchá

     • Ředitelské volno

     • Vážení rodiče,
      na dny 29. 6.  a  30. 6. 2020 je stanoveno ředitelské volno z důvodu havárie – únik vody v zemi pod pavilonem  1. stupně. Je třeba co nejdříve zahájit rekonstrukci potrubí,  jde o technicky a časově náročnou opravu. Školní rok bude ukončen rozdáním vysvědčení dne 26. 6. 2020.

      L. Suchá

     • Informace k cykloturistickému kurzu

     • Informace se týkají pouze již přihlášených žákyň a žáků - informace zde.

     • Šachisté opět bodují

     • V sobotu a v neděli (6.-7.6.2020) se odehrál v Chomutově Krajský přebor žáků. V kategorii 10-12 let zvítězil
      L. Novák z SK Šachy Chlumec lepším hodnocením před J. Jakubem z Klášterce nad Ohří. Hrálo se 7 kol a oba získali 5 bodů. Třetí skončil O. Pavelka z Chlumce se 4 body. L. Novák se probojoval na mistrovství Čech, které se odehraje na podzim. Hrát se bude v Praze nebo ve Špindlerově Mlýně. Děkujeme p. Stiborovi a p. Pavelkovi za odvoz na Krajský přebor žáků do Chomutova. 
      Na začátku nového školního roku opět zahájí činnost šachový kroužek při ZŠ a SK Šachy Chlumec. Nováčci jsou vítáni.Na šachový letní tábor pojede O. Stibor, O. Pavelka,
      V. Nacházel a jeho bratr Vojta. N
      a tábor pojedou také S. Borovanský a M. Polák, oba bývalí žáci ZŠ Chlumec. Tábor je dotován 1000 Kč na účastníka Městem Chlumec.
      Za  SK Šachy Chlumec Z. Mittelbach

     • Třídnické hodiny a konzultace pro 6.-8. ročník

     • Třídnické hodiny a konzultace pro přihlášené žáky proběhnou takto:

      • 6.A, 6.B a 7.A úterý  9. a 16.6.2020 od 8,30 do 10,45 hodin.
      • 7.B, 8.A a 8.B čtvrtek 11. a 18.6.2020 od 8,30 do 10,45 hodin.

      Všichni žáci budou před vstupem do školy odevzdávat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ podepsané zákonným zástupcem s datem nástupu do školy.
      Bez tohoto ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ nebude žák do školy vpuštěn. 

      Žák musí mít s sebou roušku – ústenku. 

      Ve škole je k dispozici dostatek hygienických potřeb a dezinfekce. 

      Stravování nebude poskytováno. 

      ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ si můžete stáhnout zde.

      V případě, že nemáte možnost si prohlášení vytisknout, je možné si je vyzvednout v kanceláři ve škole.

     • Jedna učitelka ve třech třídách ve stejném čase i u dětí doma – jde to!

     • Netradiční doba si žádá netradiční řešení. Dětské skupiny ve škole mohou mít maximálně 15 žáků. Pedagogičtí pracovníci by se v těchto skupinách neměli střídat. Naše paní učitelky nechtějí připravit žáky, kteří nejsou s nimi ve skupině o svoji výuku, proto organizují videovýuku pomocí IT technologií, ke které se může připojit najednou více dětských skupin, a učitelky jsou takto v kontaktu se všemi žáky nejen ve škole, ale i s těmi, kteří pokračují ve výuce z domova.

     • Tak to začalo...

     • Rozestupy, roušky, dezinfekce...jde to :-)

     • Dobrovolná školní docházka od pondělí 25. 5. 2020

     • Informace pro rodiče

      • K 25. 5. je přihlášeno 168 žáků z 1. stupně.
      • Žáky si 25. 5. v 8 hodin odvede z daného stanoviště v areálu školy třídní učitelka.
      • Na stanovišti dodržují žáci rozestupy alespoň 2m.
      • Roušky – minimálně dvě, zejména děti, co zůstávají i na odpolední činnost, roušky povinné ve společných prostorách školy – WC, chodby, jídelna, při skupinové práci ve třídě apod.
      • Čestné prohlášení (bezinfekčnost) s datem 24. 5. nebo 25. 5. odevzdá na stanovišti žák paní učitelce. Kdo nebude mít vyplněné, rodičem podepsané čestné prohlášení, nebude vpuštěn do budovy školy, vrátí se domů. Proto doporučujeme, aby mladší děti doprovázel na stanoviště rodič.
      • Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům. Rodičům je vstup do školy zakázán.
      • Žáci se přezují za dveřmi určeného vchodu, boty si odnášejí do třídy.
      • Žáci budou vyučujícími poučeni o důsledném dodržování hygieny.
      • Žák porušující hygienická pravidla může být vyloučen ze školní skupiny.
      • Žák si přinese všechny učebnice a sešity.
      • Dopolední vzdělávací činnosti zaměřenou na opakování a procvičování učiva zabezpečují třídní učitelky a asistentky pedagoga v úzké spolupráci s TU. Obsah učiva se bude shodovat s obsahem učiva, které žák vzdělávající se doma obdrží od své vyučující.
      • Odpolední činnosti zabezpečují vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.
      • Obědy probíhají za dohledu pedagogických pracovníků dle daného časového harmonogramu, který je nutné z organizačních důvodů důsledně dodržovat, týká se též žáků – cizích strávníků
      • Žáci budou opouštět školu podle Vašich požadavků na závazné přihlášce.
      • Výuka ZUŠ, oddíl volejbalu – děti odevzdají vedoucí odpolední skupiny lísteček s požadavkem na odchod žáka ze skupiny (jméno, příjmení, důvod opuštění skupiny, datum, čas, podpis rodičů), dítě samo odejde, do skupiny se již tento den nesmí vrátit.
      • Uvolnění žáka z dop. nebo odp. činnosti z důvodu lékařského vyšetření – lísteček od rodiče, na základě kterého dítě opustí skupinu (jméno, příjmení, důvod opuštění skupiny, datum, čas, podpis rodičů).
      • Evidence docházky do školy bude probíhat jak v rámci dopolední činnosti, tak v rámci odpolední činnosti. Pokud žák z jakéhokoliv důvodu do školy nepřijde, omluvte jej buďto přímo TU nebo přes EU (734 751 283).
      • Odpolední činnost - v případě příznivého počasí se bude odpolední činnost konat v areálu. školního nebo dětského hřiště, zde si mohou rodiče vyzvednout dítě osobně nebo dítě na lísteček půjde domů samo.V případě nepříznivého počasí budou děti před bočním vchodem předány v 16 hodin rodičům, pokud nemají na přihlášce uveden samostatný odchod.
      • Další podrobné informace je možné získat přímo od TU Vašich dětí.

      Třídy, herny, WC a další prostory školy jsou vybaveny papírovými ručníky, mýdly, dezinfekčními gely na ruce, dezinfekcí na otírání lavic, klik, vodovodních baterií apod.

      L. Suchá

      STANOVIŠTĚ ŽÁKOVSKÝCH SKUPIN OD 25. 5. v 8 hodin

      Přípravka – zadní vchod u tělocvičny

      1. A – školní hřiště - pod basketbalovým košem

      1. B -  školní hřiště - u fotbalové branky                    

      2. A  - školní hřiště - chodník vedle univerzálního hřiště

      2. B -  před bočním vchodem do jídelny (školní družiny)                      

      3. A -  před hlavními dveřmi do školy

      3. B  - před hlavním vchodem do školy na chodníku před sborovnou (chodník pokračuje ke schodům směr k bytu pana školníka)                    

      4. A – spodní vchod do školy – u bytu pana školníka

      4. B -  spodní vchod do školy – před bytem pana školníka u branky

      5. A -  prostor před hlavním vchodem za branou u 1. záhonu

      5. B -  prostor před hlavním vchodem před branou do školy                  

     • Informace ze školní jídelny

     • Opatření ve školní jídelně v době pokoronavirové

      •    Vydezinfikovaný prostor školní jídelny, včetně klik a madel.

      •    Zajištění dezinfekce při vstupu do jídelny, označení rozestupů na podlaze.

      •    Označení míst určených ke stravování v metrové vzdálenosti.

      •    Odstranění dochucovadel, příborů a táců z jídelny.

      •    Odstranění nápojového vířiče z jídelny.

      •    Zajištěná dezinfekce stolů a židlí po každé skupině strávníků.

      Informace k opatření proti šíření koronavirové infekce pro cizí strávníky

      •    Prosím, dodržujte čas určený k výdeji, pro cizí strávníky - od 10.45 do 11.10 hod

      •  Před vstupem do jídelny použijte dezinfekci, po vstupu dodržujte rozestupy podle barevného značení na podlaze.

      •    Jídlonosič nedávejte na stůl, připravte si ho na pultu k tomu určeném.

      •    Nádoby na jídlo si od vás převezme paní kuchařka v rukavicích.

      •    Pokud budete jíst v jídelně, dostanete tác s příborem, ubrouskem a s pitím  od paní kuchařky.

      •     Místa určená k sezení jsou označena barevně.

           Přejeme Vám dobrou chuť!
           Dana Sovová - vedoucí ŠJ

     • Informace k zahájení provozu školní jídelny

     • Od 25.5.2020 začínáme konečně vařit a už se na Vás těšíme.
      •  Obědy přihlašujte do středy 20.5.2020.
      •  Děti s účastí na dopolední vzdělávací činnosti mají nárok na dotovanou stravu. Týká se žáků prvního stupně a žáků 9.tříd.
      •  Ostatní žáci si mohou koupit oběd za cenu cizího strávníka, tj. 52Kč, oběd si odnesou domů v jídlonosiči. Oběd není možno přihlásit přes účet strávníka, z důvodu jiné ceny oběda je nutné přijít osobně do kanceláře ŠJ. Tyto obědy se budou vydávat v době určené cizím strávníkům, bude upřesněno.      
      •  Dospělé strávníky prosím, aby si obědy přihlásili sami nebo si telefonicky objednali v kanceláři školní jídelny. Telefon 734750708.

      Hezký den,

      Dana Sovová.

     • Konzultace pro rodiče

     • Vážení rodiče,

      konzultace k hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí  proběhnou ve čtvrtek 11. 6. od 15 do 18 hodin.

     • Setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd a budoucí přípravné třídy

     • Vážení rodiče,

      setkání rodičů žáků budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy

      se  uskuteční 18. 6. 2020 v 16.00 ve školní jídelně.  

      Vzhledem k současné situaci bude možná  účast  pouze jednoho z rodičů bez přítomnosti dítěte.

     • ŠD- informace pro rodiče 1. a 2. třídy

     • Vážení rodiče,

      prosím o zaslání informace /do konce května/ na emailovou adresu  ruzickova@zschlumec.cz , zda máte zájem pro Vašeho syna /dceru/ ve školním roce 2020/21 o školní družinu.

      Jméno a příjmení dítěte,  třída , mám /nemám/ zájem o ŠD

       

                                                                                     děkuji Růžičková Helena

                                                                                          ved. vychovatelka

     • 25. 5. zahajuje ZŠ činnost školních skupin pro žáky 1. stupně

     • Vážení rodiče,

      od 25. 5. zahajuje ZŠ činnost školních skupin pro žáky 1. stupně. Účast žáků na vyučování  bude dobrovolná. Z organizačních důvodů je třeba v případě zájmu o vzdělávání dítěte ve škole od 25. 5.  do 30. 6. 2020 odevzdat vyplněný přihlašovací formulář, který máte společně s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  dítěte v příloze této zprávy.

      Dovolte, abychom Vás ve stručnosti seznámili s organizací výuky, která bude probíhat ve dvou časových pásmech. Pravidelně každý pracovní den.

      Dopolední činnost  od 8 do 12 hodin /vzdělávací aktivity zaměřené na hlavní předměty – ČJ, M, PŘV, VL, Prvouka,  AJ/

      budou zajišťovat třídní učitelky tehdy, když bude více jak 50% žáků třídy ve škole. Potom nebude s vyučující probíhat domácí online výuka formou videokonference, splněné úkoly z domova budou žáci odevzdávat třídní učitelce podle jejích dalších pokynů. V případě většího počtu školních skupin budou vyučovat též učitelé 2. stupně, asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD. Tito pedagogičtí pracovníci budou mít veškeré podklady od třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů.

      Odpolední činnost od 12 do 16 hodin /vzdělávací aktivity a zájmová činnost/

      budou zajišťovat vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.

      Pedagogičtí zaměstnanci přiděleni ke skupině by se neměli měnit.

      Přestávky a odpolední činnosti se budou v případě příznivého počasí uskutečňovat venku, možno však pouze v areálu školy.  Tělesná výchova a zvýšená fyzická aktivita je zakázána.

      Ranní družina nebude poskytována.

      Školní skupina

      • Maximálně 15 žáků.
      • Složení skupin bude neměnné až do 30. 6.
      • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020

      Stravování

      Od 25. 5. pro žáky navštěvující školní skupiny a pro cizí strávníky. Vařit se bude 1 druh jídla. Svačiny se do 30. 6. připravovat nebudou, žák si přinese svačinu vlastní.

      Hygienická opatření

      Vzhledem k zajištění bezpečnosti všech zúčastněných /žáci, zaměstnanci školy/ bude nutné přísné dodržování hygienických zásad:

      • Neshlukování se před školou ani v prostorách školy, dodržování rozestupů alespoň 2m
      • Časté mytí rukou /dezinfekci na ruce zajišťuje škola/
      • Přezouvání  se/vchod do školy bude určen podle vybrané učebny, prostor pohybu žáků bude vymezen/
      • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám


      • Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky /ve třídě při frontální výuce nebude povinné/
      • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
      • Časté větrání učeben bude zajištěno
      • Bude zajištěno bezpečné rozmístění lavic /1žák v 1 lavici/


      Informace o hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí zveřejníme v průběhu příštího týdne.

      L. Suchá

      Zpracováno dle manuálu z MŠMT – Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, s nimiž se můžete seznámit na webu školy.

      Přílohy:

      Závazná přihláška do žákovské skupiny

      Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  dítěte

      MŠMT ČR - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

     • Výuka žáků 9. tříd od 11. 5. 2020

     • Vážení rodiče,

      podrobné informace k výuce žáků 9. tříd včetně formuláře ,,Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ obdržíte dnes prostřednictvím třídních učitelů Vašich dětí.

      L. Suchá

     • Zápis

     • Zápis dětí do 1. tříd

      Podání žádosti (v termínu od 1. 4. 2020 do 19. 4. 2020)
      Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

      1. do datové schránky školy (číslo datové schránky 5zw3tgu)
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  e-mailová adresa:  zapis@zschlumec.cz

      Pokud by byl e-mail bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 
      3. poštou na adresu Základní škola, Muchova 228, 403 39  Chlumec 
      4. osobní podání (po telefonické domluvě do kanceláře EÚ, tel. 734 751 283 nebo do schránky na budově školy)

      Pozn. Povinností školy je přijmout děti ze spádové oblasti.
      Další potřebné náležitosti týkající se přidělení registračního čísla proběhnou v termínu, který bude včas uveden na webových stránkách školy.
      www. zschlumec.cz

      Informace a formuláře k vyplnění...zde

       

       

     • Žádost o ošetřovné

     • Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvedávat v kanceláři školy od středy 11.3. od 8,00 do 12,00 hodin.

      Žádost si můžete stáhnout a předvyplnit ...PDF

      Více na telefonu 734 751 283

     • Škola jinak

     • Vážení rodiče,

      je to více jak 2 týdny, co se v celém státě zavřely školy a všichni jsme bez nějaké přípravy ze dne na den začali s ,,domácí výukou“. Nikdo z nás si netroufáme odhadnout, jak dlouho to potrvá.

      Dovolte, abych Vám všem touto cestou poděkovala za Vaši trpělivost a spolupráci. Víme, že je domácí vyučování na úkor Vašeho času, Vaší práce a s některými dítky na úkor Vašich nervůJ.

      Hned od prvních dnů koronavirové krize se každý učitel zhostil výuky na dálku díky digitálním inovacím způsobem, který mu vyhovuje, který zvládá a na kterém se třeba domluvil s rodiči.

      Jsme si vědomi toho, že někteří žáci mají omezený přístup k technice či k aplikacím, proto využíváme takových prostředků, aby si žáci mohli vybrat. Určitě máme všichni přístup na EDUPAGE. Komunikujeme mezi sebou, vyhodnocujeme situaci, snažíme se posílat materiály k výuce s mírou a to tak, aby děti samy učivo zvládaly a zároveň těm, co se chtějí vzdělávat více, posíláme učivo rozšiřující. Je na místě, aby se i v tomto případě výuka diferencovala.

      Někdo posílá učivo e-maily, někdo přes úkoly v EDUPAGE, jsou učitelé, kteří se pravidelně setkávají se svými žáky prostřednictvím videokonferencí, mají vytvořené skupiny přes messenger, facebook, WhatsApp, sdílí výuková i motivační videa. Učitelé používají spoustu různých výukových portálů, které si doporučují navzájem a zrovna tak je doporučují žákům a jejich rodičům. Plzeňské nakladatelství FRAUS dalo zdarma k užívání veškeré své elektronické učebnice, dále poskytlo zdarma vzdělávací portál FRED pro online komunikaci učitelů s žáky a portál Škola s nadhledem pro domácí procvičování učiva rodičů a jejich dětí, takové nabídky přicházejí i od ostatních nakladatelství. Někteří z vás určitě využíváte televizní vysílání  Čt2  UčíTelka a Škola doma pro ty starší.

      Pokud budete mít problém s učivem, spojte se e-mailem, telefonicky…s učitelem, s námi, jsme tu pro děti, rádi pomůžeme!

      V souvislosti s přerušením výuky jsme si uvědomili, o jakou spoustu společných školních akcí přijdeme. Třeba letité  setkávání s předškoláky, Den otevřených dveří, klasický zápis prvňáčků, školy v přírodě, sportovní kurzy, exkurze, tradiční loučení s deváťáky na červnové školní akademii…Je to smutné, ale víme, že jsou odvětví, kde se setkávají s mnohem vážnějšími ,někdy až existenčními problémy.

      Jde přece o zdraví nás všech! Abychom vše ve zdraví přežili, přejiVám pevné nervy a pokud to jen trochu půjde, rodinnou pohodu. Nezapomeňte na pravidelné procházky v přírodě. Máme výhodu. Do lesa, na louku, k rybníku nemusíme vyjíždět autyJ. Povídejte si s dětmi, zacvičte si, využijte času, který s dětmi trávíte.

      Věřte, že se všichni moc těšíme, až se vše navrátí k normálu. Těšíme se na plné chodby a třídy dětí.

      Zdraví všem!

      Lenka Suchá

       

     • Česká televize spustí vyučování prostřednictvím obrazovky

     • Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.