• TURNAJ V OBÍHAČCE

     • Ve čtvrtek 12. 12. se v rámci kroužku stolního tenisu uskutečnil turnaj v obíhačce. Zúčastnit se mohli i žáci, kteří kroužek nenavštěvují. Celkem se sešlo 24 sportovců, kteří se utkali o dvě sady medailí. V kategorii 4. a 5. tříd zvítězil Aleš Pavlas, druhé místo obsadil Lukáš Musil a třetí místo těsně vybojoval Marek Hodan (všichni 5. B.) V kategorii II. stupeň bylo pořadí následující: 1. Vojta Novák, 2. Zdenda Peška (oba 9. A), 3. Honza Fridrich (7. A).

     • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

     • Ve 4. třídách probíhala diskuse.
      Paní učitelky: Děti, ve čtvrtek k nám přijde Mikuláš!
      Chlapci: Nejvíce se těšíme na legrační čerty.
      Dívky:To my zase na anděly, od kterých dostaneme dobrotu.Dívky + chlapci: Ale co pejskové a kočičky ve zvířecím útulku u Masarykovy nemocnice? Tak jim také něco nadělíme!Společnými silami a především chutí udělat i druhým radost a poskytnou pomoc, se nám povedlo udělat krásnou sbírku pamlsků, na které si už teď zvířecí dušičky pochutnávají.

     • Velký úspěch našich šachistů!

     • Okresní kol přeboru škol se konalo v pondělí 2. 12. 2019 v DDM v Ústí nad Labem.

      Soutěže se zúčastnilo rekordních 146 žáků.

      Naši školu reprezentovali:

      1. stupeň – Chlumec  A     O. Stibor, V. Nacházel, O. Pavelka, L. Novák S. Třešňáková, K. Pavelková

                         Chlumec  B     M. Bucha, J. Klikar, Š. I. Mizera, K. Hozdová  

      2. stupeň – V. Kuželka, M. Chaloupka, R. Šíf

      Pořadí družstev  1. stupeň /účast 10 družstev/

      1. místo Chlumec A 

      - ve složení Stibor, Nacházel, Pavelka, Novák postupuje do krajského kola

      Pořadí jednotlivců 1. stupeň /46 žáků/

      1. O. Stibor

      3. V. Nacházel

      Všem poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy. Gratulujeme k vítězství a k postupu do krajského kola.

     • Předmět volba povolání

     • Žáci 9. ročníků v rámci předmětu volba povolání navštívili v letošním školním roce několik akcí. Např. přednášku v Informačním poradenském středisku při Úřadu práce, kde se mimo jiné dozvěděli, jaká povolání jsou v současné době na pracovním trhu nejžádanější, nebo také jak je vysoká neúspěšnost studentů u maturitních zkoušek. Jednou z dalších akcí byla návštěva Burzy středních škol z okresu Ústí nad Labem, kde se mohli vyptávat jak učitelů, tak žáků středních škol, popř. načerpat další informace a získat množství tištěných informací. Dalšími akcemi byly např. přednášky učitelek přímo na naší škole z obchodní akademie, hotelové školy a průmyslové školy v Teplicích.

     • Virtuosi per musica di pianoforte

     • V mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte, která se konala v Ústí nad Labem, získal Vladimír Kuželka v náročné konkurenci 61 soutěžících ze 13 zemí světa krásné 3. místo.

      Blahopřejeme

     • VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY

     • V pondělí 2. 12. navštívili žáci 8. a 9. tříd vánočně vyzdobené Drážďany. Nejprve jsme absolvovali krátkou procházku historickým centrem města. I v okolí památek jako jsou Semperoper, Residenzschloss, Frauenkirche a Zwinger na nás dýchala vánoční atmosféra. Hlavní část exkurze jsme strávili na jednom z nejvyhlášenějších trhů Striezelmarkt. Nevynechali jsme ani stánky a obchody na Prager Straβe. Ochutnali jsme spoustu specialit, vyslechli vánoční koledy a nakoupili i nějaké dárky.

     • Sametová revoluce v Národním muzeu

     • 27. 11. 2019 – žáci 8.B navštívili výstavní projekt Sametová revoluce v Národním muzeu v Praze.

     • VÁNOČNÍ SBÍRKA HRAČEK

     • 9. – 13. 12. 2019 pro děti z Masarykovy nemocnice. Prosím – čisté a nerozbité hračky, knihy, stavebnice, hry noste p. uč. Gajdošové (kab. D)

     • Šachové turnaje

     • V sobotu 12.10.2019 začal nový ročník žákovských turnajů Grand Prix Ústeckého šachového svazu. Hrálo se v ZŠ Povrly. Celkem se sešlo 70 žáků/yň a 8 dorostenců. Z našeho šachového kroužku jsme se zúčastnili pouze v kategorii ml. žáků, kde hrálo 20 účastníků. Hrálo se celkem 7 kol. O. Stibor skončil na 4. místě se ziskem 5 bodů (čekali jsme lepší umístění), 6. se umístil L. Novák 4b., 8. V. Nacházel 4 b.,10. O. Pavelka 3,5 b., 11. A. Hejný 3,5 b.

      Další turnaj se hrál 9.11. v Teplicích. Je to soutěž čtyřčlenných družstev žáků, nar. 2004 a mladší. Zúčastnilo se ho 22 družstev ze SRN, Prahy, Středočeského a Ústeckého kraje. Hrálo se na 7 kol a nastoupili jsme v sestavě: S. Borovanský (2b.), O. Stibor (2b.), O.P Pavelka (3b.) a L. Novák (7b.). Družstvo skončilo na 13. místě se ziskem 14 b. Na čtvrté šachovnici se dělil o vítězství  L. Novák s F. Mrkvanem ze Sp. Ústí n.L.
      Z.Mittelbach

     • 17. listopadu před 30 lety…

     • Projekt byl naučný zábavným způsobem. Žáci 9. a 8. tříd prezentovali své vypracované projekty ostatním žákům školy. Ti poté vypracovávali referáty ze svých poznámek z prezentací, které se potom hodnotily. Naučili jsme se detailně průběh komunistické éry v tehdejším Československu a uvědomili si rozdíl mezi demokracií a totalitou.

      David Priban, Maruška Třeštíková

     • 30. výročí Sametové revoluce v ŠD

     • I školní družina se zapojila do projektového dne v naší škole. Vytvořili jsme si transparenty, posbírali všechny možné klíče a vyrazili do ulic. Děti i paní vychovatelky si den užili. :o)

     • SBÍRKA PRO PSÍ DOMOV V ŘEPNICI 11. – 13. 11. 2019

     • Ve středu 13. listopadu 2019 jsme společně oslavili Světový den laskavosti již tradiční sbírkou pro Psí domov v Řepnici.

      Akce měla opět obrovský úspěch. Pamlsky, hračky, pelíšky, deky a další potřebné věci pomalu zaplnily celou jednu místnost. Děkujeme všem žákům, rodičům a také učitelům, kteří se do sbírky zapojili a před Vánoci dokázali udělat radost opuštěným pejskům a kočičkám.

      Pro darované věci přijela z útulku paní Jana Kymrová a s sebou přinesla malé, asi tři měsíce staré, opuštěné štěňátko, které dostalo jméno Mimčo. Děti si mohly štěňátko pohladit a trochu se s ním i pomazlit. Tento malý veselý psí kluk byl nalezen v ulicích města bez svého pána. Paní Kymrová dětem vyprávěla o jeho nalezení a kladla jim na srdce, aby se o své domácí mazlíčky dobře staraly a láskyplně se k nim chovaly. Pochválila všechny děti, které se zvířátkům věnují a mají je rády. Na závěr své návštěvy vyjádřila za všechna opuštěná zvířata v útulku velký dík všem, kteří se do sbírky zapojili.

      Fotogalerie:
      https://zschlumec.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvLTIw#photos:forms/-20:80

       

     • Angličtina 

     • Na 1. stupni se angličtina většinou učí hravou formou tak, aby děti bavila, získaly k jazyku pozitivní vztah a motivaci učit se ho i v budoucnu.  Občas tedy na otázku – Co jste dnes dělali při angličtině? -žáci reagují – Nic, hráli jsme hry. Tato odpověď tedy není důvodem k obavám, jelikož v herních aktivitách upevňujeme slovní zásobu, procvičujeme nové fráze, trénujeme výslovnost atd., a děti to baví.
      Na 2. stupni už je motivace žáků složitější, látky přibývá, učivo je obtížnější a získat odměnu ve formě dobré známky už není tak snadné jako dříve. I tady se ale snažíme výuku zpestřovat a zařazovat aktivity, které i méně záživnou látku učiní trochu atraktivnější.                                                   
      Na přiložené fotce žáci 8. A. právě předvádí živé obrazy. Ve skupinách si přečetli článek o určité krizové situaci a měli ho vystihnout právě touto metodou. Ostatní skupiny po předvedení vypisovaly klíčová slova a snažily se dát dohromady událost z článku. Všichni se aktivně zapojili, většina si také osvojila potřebnou slovní zásobu, a ještě jsme se pobavili. 

      Ukázka práce s nadanými žáky

                                                                                                                                 Klára Šafránková, učitelka AJ. 

     • Základní škola vyhlašuje pro své žáky fotografickou a výtvarnou soutěž

     • Pravidla výtvarné a fotografické soutěže

       

      „…království lesa...“

       

      1. Výtvarnou a fotografickou soutěž organizuje pro své žáky Základní škola Chlumec , Muchova 228
      2. Soutěží se ve třech kategoriích: a) 1. – 3. tř., b) 4. – 6. tř., c) 7. – 9. tř. (v případě malého počtu soutěžících se počet kategorií zmenší)
      3. Soutěžní snímky se jménem a třídou žáka (maximálně  3 obrázky na jednoho žáka)  se zasílají na mail: fotosoutez@zschlumec.cz.  Soutěžní výtvarné práce se odevzdávají třídnímu učiteli nebo učiteli výtvarné výchovy.
      4. Odesláním snímků či odevzdáním výkresu soutěžící souhlasí, že jejich práce budou využity na výzdobu školy, umístěny na webových  stránkách školy či poběží na školní informační tabuli
      5. Soutěžící musí být autorem nebo spoluautorem všech zaslaných fotografií, aby nedošlo k porušení autorských práv
      6. Na závěr soutěže budou jednotlivé kategorie vyhodnoceny a odměněny

       

       

      Naše škola vyhlašuje pro příznivce fotografování a kreslení další ročník fotografické a výtvarné soutěže tentokráte na téma:

       

       „…KRÁLOVSTVÍ LESA…“

       

       

      Začátek soutěže:  4. 11. 2019

      Konec soutěže:   5. 12. 2019

      Kategorie:    a)   1. – 3. třída

                             b)   4. – 6. třída

                             c)   7. – 9. třída

       

       

      Snímky (maximálně tři obrázky na jednoho žáka) posílejte na mail: fotosoutez@zschlumec.cz.

      Výtvarné práce odevzdávejte svému třídnímu učiteli či učiteli výtvarné výchovy.

      Fotografie i výkresy budou využity na výzdobu školy, umístěny na webových stránkách školy a poběží na školní TV.

      Nezapomeňte vždy uvést své jméno a třídu!!!

     • Vyhodnocení Soutěže ve sběru lesních plodů

     • Každým rokem naše škola organizuje Soutěž ve sběru lesních plodů, které se letos zúčastnilo  108   žáků  prvního stupně. Bylo nasbíráno  2 246  kg kaštanů a žaludů.

      Touto cestou bych chtěla pochválit nejen děti, ale i rodiče, kteří svým dětem vydatně pomáhali.

      Výsledková listina - Soutěž ve sběru lesních plodů 2019/2020

     • NEJKRÁSNĚJŠÍ HALLOWEENSKÁ DÝNĚ

     • Soutěže „O NEJKRÁSNĚJŠÍ HALLOWEENSKOU DÝNI“ se v letošním roce zúčastnilo 46 soutěžících z celé školy. Všechny dýně byly velmi zručně vyřezány. Soutěžícím nechyběla kreativita a nápaditost.

      O vítězi soutěže rozhodli žáci školy v tajném hlasování. Na prvním místě se umístila Klára Gubíková, 9. B („IT“ - dýně č. 7), na místě druhém Tereza Vojtková, 5. B („VENOM“ - dýně č. 31) a třetí místo patří Ondřeji Pavelkovi, 4. B („ELEKTRICKÁ“ dýně č. 12). Čtvrté až šesté místo s minimálním rozdílem hlasů obsadili žáci František Štekl, 1. A („YELLOW SUBMARINE“ - dýně č. 40), Aneta Šištíková, 3. A („MIMINKO“ - dýně č. 3) a Anna Balkó, 3. A („NETOPÝR“ - dýně č. 46).

      Všem účastníkům letošní halloweenské soutěže děkujeme za jejich nadšení a kreativitu.

      Vítězům gratulujeme.

      Fotogrifie zde

     • OSLAVME SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI SBÍRKOU PRO PSÍ DOMOV V ŘEPNICI

     • Zapojte se s námi do celonárodního projektu „JSEM LASKAVEC“ a 13. listopadu společně oslavme Světový den laskavosti sbírkou pro Psí domov v Řepnici.

      V průběhu tří listopadových dnů se děti mohou zapojit do sbírky dobrot (konzerv pro psy i kočičky, piškotů, pamlsků, granulí), hraček a dalších potřebných věcí pro týraná a opuštěná zvířata.

      Darované věci, prosím, předejte 11. - 13. 11. 2019 (pondělí, úterý, středa) svému třídnímu učiteli.

      Děkujeme :-)   -  záci třídy 3. A                                                                                                                                                                            
      Více informací zde:

      http://www.psidomov.cz/?p=2478

      https://www.laskavost.cz/jsemlaskavec